Keyvisual Kontakt
Örülünk
Önnek.

Adatvédelem

Köszönjük, hogy érdeklődik egyesületünk iránt, ha kérdései vannak szívesen segítünk Önnek.  Küldjön nekünk e-mailt vagy hívjon fel minket - bátran vegye igénybe a visszahívási szolgáltatásunkat.


Általános tudnivalók

Ezeknek az oldalaknak az üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan, az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek valamint ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően és kezeljük.

Az ügyvezetés mellett üzemi adatvédelmi megbízottat is alkalmazunk egyesületünkben. Adatvédelmi megbízottunkat az alábbi elérhetőségeken találja, vagy írhat neki levelet hozzánk címezve, levelén tüntesse fel: „Adatvédelem”.

Telefon: 06321-3993-0
e-mail: datenschutz@lohi-fuldatal.de

Köszönjük, hogy használja internetes oldalainkat. Internetes oldalainkat használhatja személyes adatainak megadása nélkül is. Ahhoz, hogy valaki egyesületünk szolgáltatását internetes oldalunkon keresztül igénybe vehesse, általában elengedhetetlen személyes adatainak feldolgozása. Amennyiben személyes adatok feldolgozása válik szükségessé, és erre nem áll rendelkezésünkre törvényes jogalap, úgy az érintett személy hozzájárulását kérjük. Személyes adatai alapján Ön beazonosítható. Ezek közé tartozik például a név, cím, telefonszám vagy e-mailcím, IP-cím és (vég)készülékek felhasználói azonosítója.

Mint az adatfeldolgozásért felelős személyek, az adatvédelmi rendelet 32. cikkéből számtalan műszaki és szervezeti intézkedést foganatosítottunk annak érdekében, hogy lehetőleg hiánytalan védelmet biztosítsunk az ezen az internetes oldalon feldolgozott személyes adatok számára. Ennek ellenére lehet hiányos az internetalapú adatátvitel védelme, illetéktelen személy adatainkhoz történő hozzáférését sajnos nem lehetséges teljes biztonsággal megakadályozni. Ezért minden érintett személy elküldheti nekünk adatait postán is.

Internetes oldalunk használatának feltétele, hogy az IP-cím a látogatás időpontjában érvényes legyen. Bizonyos esetekben szükségünk van a nevére, címére illetve további adatokra ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatásokat teljesíteni tudjuk. Ugyanez vonatkozik például információs anyag megküldésére, vagy egyéni kérdések megválaszolására. Amennyiben további adatokat kérünk Öntől, kérésünk teljesítése az Ön döntése.

Rajtunk, mint felelős szerven kívül olyan kategóriák felelősei is hozzáférhetnek az adatokhoz, akik részt vesznek a weboldal üzemeltetésében (rendszeradminisztrátorok) vagy külső partnerek (mint külsős műszaki szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, IT-vállalkozások vagy kommunikációs ügynökségek), akiket szükség esetén a szolgáltatók alkalmaznak. Felelős szervként kérésre bármikor megküldjük ezeknek a szolgáltatóknak a listáját.

 

Regisztráció/bejelentkezés internetes oldalunkra

Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy személyes adatai megadása után regisztráljon internetes oldalunkon. Ez vagy tagként, vagy tanácsadóként történhet, miután az érintett személy előzőleg az ehhez szükséges hozzáférési adatait közölte, és – az egyesületi tagok adatvédelmi nyilatkozatának ismertetése során – a használatról tájékoztatást kapott. Ez ehhez kapcsolódó adatfeldolgozáshoz a jogalapot az adatvédelemről szóló törvény 6. cikkének 1b bekezdése szolgáltatja. Az, hogy mely személyes adatok jutnak el hozzánk, az annak a beviteli mezőnek a függvénye, amelyet a regisztráláshoz használnak, a szerver-log-adatokat is beleértve (lásd lent). Az érintett személyek által bevitt személyes adatokat kizárólag belső használatra, saját célra gyűjtjük és tároljuk el. Továbbíthatjuk a személyes adatokat egy vagy több adatfeldolgozó számára szintén kizárólag belső használatra, amennyiben azok a mi megbízásunkra teszik azt.

Az internetes oldalunkon történő regisztráció során a rendszer eltárolja az érintett személy internetes szolgáltatójától (JSP) kapott IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Ezeket az adatokat azért tároljuk el, mert csak azok segítségével akadályozható meg, hogy szolgáltatásainkkal visszaélések történjenek, ezek az adatok ugyanis bűncselekmény esetén lehetővé teszik a bűntény leleplezését. Egyébként ezeknek az adatoknak az eltárolása a felelős szerv adatfeldolgozásának biztonsága érdekében az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f bekezdése értelmében kötelező. Általában nem kerül sor ezeknek az adatoknak harmadik személy részére történő átadására, hacsak nem törvény kötelez a továbbításra, vagy a továbbítás bűnügyi nyomozást segít.

Az érintett személy regisztrációja, melynek során ez a személy önként megadta személyes adatait, arra szolgál, hogy a feldolgozásért felelős szervezet az érintett személy számára tartalmakat és szolgáltatásokat kínálhasson, amelyek a dolog természeténél fogva csak regisztrált személy számára kínálhatók fel. Regisztrált személyek a regisztráció során megadott személyek adataikat bármikor módosíthatják, vagy teljes egészében töröltethetik a felelős feldolgozó szerv adatbázisából.

 

Sütik

A weboldalak úgynevezett sütiket tartalmaznak. Ezek olyan adatcsomagok, amelyek személyi jövedelemadó fizetőket segítő egyesületünk weboldala és a látogató böngészője között cserélődnek. Ezeket az oldal meglátogatásakor a mindenkori készülék (személyi számítógép, notebook, tablet, okostelefon, stb.) eltárolja. Ezek a sütik olyan információkat tárolnak el, amelyek mindig a használt végkészülékkel összefüggésben keletkeznek. Ezzel lehetetlen a látogató identitásával kapcsolatos közvetlen információhoz jutni.

A böngészők alapbeállítása ezeknek a sütiknek a túlnyomó részét elfogadja. A böngészőket be lehet úgy is állítani, hogy az alkalmazott készülékek ne fogadják el a sütiket, de úgy is, hogy mindig üzenetet küld a rendszer, mielőtt elfogadna egy sütit. Azt minden esetre megjegyezzük, hogy a sütik deaktiválása esetén előfordulhat, hogy a weboldal nem minden szolgáltatását lehet a legoptimálisabb módon használni.

A sütik használata arra szolgál, hogy a webes ajánlatokat kényelmesebben lehessen használni. Így például ideiglenes sütikkel követhető, hogy a látogató a weboldal egyes oldalait már látta. Ezeket az ideiglenes sütiket a weboldal elhagyása után a rendszer automatikusan törli. A felhasználóbarát használat fokozatának növelése érdekében a rendszer ideiglenes sütiket helyez el. A rendszer átmeneti időre eltárolja ezeket a látogató készülékén. A weboldal ismételt meglátogatása esetén a rendszer automatikusan felismeri, hogy a látogató korábban már járt az oldalon, és hogy miket írt be és milyen beállításokat végzett, így ezeket nem kell megismételnie.

A sütik továbbá statisztikai célokat is szolgálnak, valamint segítik az ajánlatok elemzését. Ezek a sütik ismételt látogatás alkalmával automatikusan felismerik, hogy a látogató korábban már megnyitotta a weboldalt. Egy bizonyos, előre meghatározott idő elteltével a rendszer törölni kezdi a sütiket. A sütik által feldolgozott adatokat a fent megnevezett célból, az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1. mondat 1f pontja értelmében jogosan, érdekeinknek megfelelően használjuk.

 

A weboldal megnyitása

E weboldal megnyitásakor           a látogató által használt böngészők automatikusan adatokat küldenek ennek a weboldalnak a szerverére, és meghatározott ideig egy protokollfájlban (logfájl) maximum két hétig tárolja azokat. Az automatikus törlésig a rendszer a következő adatokat tárolja anélkül, hogy a látogató további adatokat vinne be:

 • a látogató végkészülékének IP-címe,
 • a látogató bejelentkezésének dátuma és időpontja,
 • a látogató által megnyitott oldal neve és webcíme,
 • az a weboldal, amelyről a látogató megnyitotta az adott weboldalt (un. hivatkozó webcím)
 • a látogató készülékének operációs rendszere és böngészője, illetve a látogató által igénybe vett szolgáltató neve.

Ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozása az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1f mondata alapján indokolt. Az adatok feldolgozása jogos érdekünk, melyre azért van szükségünk, hogy

 • a weboldalra történő csatlakozás sebességét növeljük,
 • lehetővé tegyük a weboldal felhasználóbarát alkalmazását
 • a rendszerek biztonságát és stabilitását felismerjük és biztosítani tudjuk, és
 • a weboldal adminisztrációját megkönnyítsük és javítsuk.

Az adatfeldolgozással semmiképpen sem célunk, hogy a weboldal látogatójának személyéről információkat szerezzük.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

A látogatók a személyi jövedelemadó-fizetőket segítő bejegyzett egyesület online kapcsolatfelvételi űrlapja segítségével üzenhet nekünk. Ahhoz, hogy az üzenetre válaszolni tudjunk, legalább egy érvényes email-címre, valamint vezeték és keresztnévre van szükségünk. Minden más adat megadása az érdeklődő személy saját döntése alapján történik, arra nem kötelezi semmi. Az üzenet kapcsolatfelvételi űrlap segítségével történő elküldésével a feladó hozzájárul a megadott személyes adatok feldolgozásához. Az adatfeldolgozás kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével érkezett beadvány és a kiegészítő kérdések lebonyolítására és megválaszolására szolgál. Ez az adatvédelemről szóló törvény 6.cikk 1.bek. 1a mondata szerint készült hozzájárulás alapján történik. A kapcsolatfelvételi űrlap használatát lehetővé tévő személyes adatokat automatikusan törli a rendszer, amint a beadványt feldolgozták, és semmi sem indokolja már azok további tárolását (pl. személyi jövedelemadó-fizetőket segítő egyesületünkhöz ill. illetékes tagságunkhoz érkezett kiegészítő megbízás). Az Ön személyes adatainak kapcsolatfelvevő űrlapunk útján történő továbbítása szabvány szerint, SSL tanúsítvány biztosításával történik.

Pályázatok- és pályázati eljárások

A Fuldatal személyi jövedelemadó-fizetőket segítő bejegyzett egyesület gyűjti és feldolgozza pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lefolytatásának lehetővé tétele érdekében, amennyiben a pályázók a weboldalon keresztül (pl. a kapcsolatfelvevő űrlap segítségével) vagy a weboldalon közzétett emailcímre küldve juttatják el pályázataikat. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Erre főleg akkor kerül sor, amikor egy pályázó úgy dönt, hogy a megfelelő pályázati dokumentációját elektronikus úton, például e-mailen vagy az interneten található webűrlap segítségével küldi el a feldolgozásért felelős személynek. Amennyiben az adatfeldolgozásért felelős személy munka- vagy tanácsadói szerződést köt egy pályázóval, úgy az általa beküldött adatokat a foglalkoztatási viszony lebonyolításának elősegítése érdekében a törvényi előírásokat betartva eltárolják. Amennyiben a feldolgozásért felelős személy nem köt munka- vagy tanácsadói szerződést a pályázóval, úgy a nemleges értesítést követő 3 hónap elteltével a rendszer automatikusan törli a pályázati dokumentációt, amennyiben a törlés nem ütközik az adatfeldolgozásra jogosult személy egyéb jogos érdekeivel. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például az általános esélyegyenlőségről szóló törvény által előírt bizonyítási kötelezettség.

 

Adatfeldolgozás hírlevelünk keretén belül

Amennyiben személyi jövedelemadó-fizetőket segítő egyesületünk weboldalon felkínált hírlevelét meg szeretné kapni, úgy szükségünk van az Ön email-címére, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük, hogy Ön-e a megadott email-cím tulajdonosa, és hogy a hírlevél küldésével egyetért-e. A hírlevél küldéséhez további adatokra nincs szükség. A szükséges adatokat kizárólag a hírlevél küldésével kapcsolatosan használjuk fel.

Amennyiben hozzájárult a hírlevél küldéséhez (adatvédelemről szóló törvény 7. cikk) úgy elkezdődik a dupla opt-in feliratkozási folyamat, melynek eredménye a megrendelés lebonyolítása és a hírlevél e-mailen történő rendszeres megküldése. Adatainak, email-címének tárolásához, illetve azok hírlevél küldésére történő felhasználásához adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan indoklás nélkül visszahívhatja a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva.

 

Adatok továbbítása harmadik személy számára

Személyes adatok harmadik személy számára történő továbbítására akkor kerül sor, ha

 • az érintett személy ehhez az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1a pontjának megfelelően kifejezetten hozzájárult,
 • a továbbítással az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1f pontjának értelmében megbízás-feldolgozóink, első sorban szolgáltatóink felé internetes jelenlétünket szeretnénk bemutatni, vagy ha arra jogos igényeink érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése céljából van szükség, és nem feltételezhető, hogy az érintett személynek nyomós indoka fűződik adatainak tovább nem adásához.
 • az adatok továbbítását az adatvédelmi törvényről szóló 6. cikk 1. bek. 1c pontja írja elő, és/vagy
 • arra az adatvédelmi törvényről szóló 6. cikk 1. bek. 1b pontja értelmében az érintett személlyel létrejött szerződéses kötelezettség teljesítésének érdekében van szükség.

Ezektől eltérő esetekben nem kerül sor személyes adatok harmadik személy számára történő átadásra.

 

Közösségi hálózatok pluginjei és widgetjei, illetve külső szolgáltatók bevonása

Weboldalunkon widgetek és pluginek, valamint a következő közösségi hálózatok és külső szolgáltatók bevonására került sor. A bevonás és a következő szolgáltatók honlapunkon történő alkalmazásának jogi alapja az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1.bek. 1f pontja. Jogos érdekünk és a bevonás célja az, hogy ajánlatunkat széles közönség elé tárhassuk, és hogy megadjuk számukra a lehetőséget arra, hogy az internetes jelenlétünkhöz kapcsolódó információkat az internet más felhasználóival megosszák, továbbá, hogy egyesületünk segítségével a külsős szolgáltatók jelenlétében információkat szerezzenek be rólunk és a munkánkról A külső szolgáltatók és a közösségi hálózatok felelősek felhasználóik adatainak az adatvédelmi szabályzatoknak megfelelő kezeléséért.

 

A Google Analytics használatára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgálat funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics ún. "sütiket” használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését. A sütik információkat készítenek az Ön erre a weboldalra vonatkozó használati szokásairól, ezek az információk általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. A Google térképek használatára az adatvédelmemre vonatkozó törvény 6. cikk 1.bek. 1. mondat 1f pont képez jogalapot. A Google Analytics sütiket használ, ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését. A sütik információkat készítenek az Ön erre a weboldalra vonatkozó használati szokásairól, ezek az információk általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Ha aktiválja az IP-cím anonimizálást ezen a weboldalon, akkor az Ön IP-címét a Google, legalábbis az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Közösség más államaiban először lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím érkezik a Google egyik szerverére az USA-ba, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google e weboldal üzemeltetőjének a megbízásából ezeket az információkat arra a célra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folyó aktivitásokról, és további, a weboldal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat kínáljon a weboldal üzemeltetőjének (az adatfeldolgozás célja). Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet a rendszer nem vezeti össze a Google más adataival. A böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, mégis megjegyezzük, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy adott esetben nem fogja tudni az adott weboldal összes funkcióját használni. Megakadályozhatja továbbá a süti által készített, és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet) Google szerverre történő gyűjtését, illetve ezeknek az adatoknak a Google által történő feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

A Google Analytics-ről és az adatvédelemről általános információkat itt talál: Datenschutz-Center von Google. Ezt a weboldalt kiterjesztették "anonymizeIP” funkcióra, hogy tudjon anonimizált IP-címeket (un. IP-maszkokat) gyűjteni. Ha aktiválja az IP-cím anonimizálást ezen a weboldalon, akkor az Ön IP-címét a Google, legalábbis az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Közösség más államaiban először lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím érkezik a Google egyik szerverére az USA-ba, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google e weboldal üzemeltetőjének a megbízásából ezeket az információkat arra a célra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folyó aktivitásokról, és további, a weboldal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat kínáljon a weboldal üzemeltetőjének. Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet a rendszer nem vezeti össze a Google más adataival.

Ön megakadályozhatja a Google Analytics elkészítését azzal, hogy a következő csatlakozásra kattint. Ezzel elhelyez egy opt-out sütit, amely a továbbiakban e weboldal látogatása során megakadályozza, hogy a rendszer rögzítse az Ön adatait mindaddig, amíg a sütit le nem törlik. Google Analytics deaktivieren. A böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, mégis megjegyezzük, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy adott esetben nem fogja tudni az adott weboldal összes funkcióját használni. Megakadályozhatja továbbá a süti által készített, és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet) Google szerverre történő gyűjtését, illetve ezeknek az adatoknak a Google által történő feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Web fontok

Ez az oldal azokat az egységes betűformátumokat, úgynevezett web-fontokat tartalmazza, amelyeket a Google bocsát rendelkezésre. Amikor Ön megnyit egy oldalt, akkor a böngészője betölti a szükséges web-fontokat a gyorsítótárba annak érdekében, hogy helyesen jelenjenek meg a szövegek és betűformák. Ehhez az Ön által használt böngészőnek fel kell vennie a kapcsolatot a Google szerverével. Így jut a Google tudomására, az Ön IP-címéről megnyitották a mi weboldalunkat. A Google web fontok használatára online ajánlataink egységes és kezelhető megjelenítése érdekében van szükség. Ez az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ezt az Ön web-font böngészője nem támogatja, akkor a számítógépén lévő egyik szabvány betűformát fogja használni a rendszer. A Google webfontokról itt talál további információkat: https://developers.google.com/fonts/faq, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.google.com/policies/privacy/."

 

Google-térképek (Google INC.)

Ezen a weboldalon a Google térképeket külső szolgáltatásként alkalmazzuk. Ezzel a lehetőséggel interaktív térképeket tudunk Önnek mutatni közvetlenül a weboldalon, így Ön kényelmesen tudja használni a térképfunkciót. A Google térképek használata a Google Inc. szolgáltatása, amely térképek megjelenítésére szolgál, amellyel ez az alkalmazás megfelelő tartalmakkal az Ön oldalára tud csatlakozni.

A weboldal megnyitásával a Google információt kap arról, hogy Ön megnyitotta weboldalunk valamely aloldalát. Ezután a rendszer továbbítja a „weboldalunk meglátogatása során megadott személyes adatok vizsgálata” címszó alatt tárolt adatokat. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google rendelkezésre bocsát-e felhasználói fiókot, amelyen Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiók. Ha bejelentkezik a Google oldalára, akkor az Ön adatait a rendszer a közvetlenül az Ön fiókjához rendeli. Ha nem szeretné, hogy a Google hozzárendelje a profilját, akkor lépjen ki a gomb aktiválása előtt. A Google felhasználói profilként tárolja az Ön adatait, és reklámcélokra, piackutatásra és/vagy weboldala igényeknek megfelelő alakítására használja azokat. Egy ilyen elemzés első sorban (maguknak a be nem jelentkezett felhasználóknak) az igényeknek megfelelő reklám létrehozását segíti, valamint a közösségi hálózat más felhasználóit az Ön weboldalunkon végrehajtott tevékenységéről tájékoztatja. Ön megakadályozhatja ennek a felhasználói profilnak az elkészítését, ehhez a Google-hoz kell fordulnia.

Az adatgyűjtés céljáról, és az adatoknak a plug-in szolgáltatók által történő feldolgozásáról további tájékoztatást a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál. Ott bővebb információkat is talál az Ön kapcsolódó jogairól és privát szférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségeiről. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. A Google az USA-ban is feldolgozza az Ön személyes adatait, és csatlakozott az EU-USA adatvédelmi pajzshoz, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

A Google térképek használatára az adatvédelmemre vonatkozó törvény 6. cikk 1.bek. 1f pontja képez jogalapot.

 

YouTube-Video-Widget (Google INC.)

A YouTube a Google Inc. szolgáltatása, amely videotartalmak megjelenítésére szolgál, amellyel ez az alkalmazás megfelelő tartalmakkal az Ön oldalára tud csatlakozni. Weboldalunk használja a Google által üzemeltetett YouTube oldalak widgetjeit. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Amikor Ön meglátogatja az egyik YouTube pluginnel ellátott oldalunkat, akkor kapcsolatot teremt a YouTube szerverével. Ekkor a YouTube szerver közli, hogy Ön melyik oldalt látogatta meg. Amikor Ön bejelentkezik YouTube fiókjába, azzal lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési tevékenységét hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja azzal, hogy kilép YouTube fiókjából. A YouTube alkalmazást online ajánlataink megfelelő megjelenítése, és a tartalmak vizuális előkészítése céljából használjuk. Ez az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f pontja értelmében jogos érdeket képvisel. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást talál a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo-Video (VIMEO, LLC)

A Vimeo a Vimeo, LLC által rendelkezésre bocsátott videotartalmakat megjelenítő szolgáltatás, amely videotartalmak megjelenítésére szolgál, amellyel ez az alkalmazás megfelelő tartalmakkal az Ön oldalára tud csatlakozni. Weboldalunk használ Vimeo videoportál plugineket. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Amikor Ön meglátogatja az egyik Vimeo pluginnel ellátott oldalunkat, akkor kapcsolatot teremt a Vimeo szerverével. Ekkor a Vimeo szerver közli, hogy Ön melyik oldalt látogatta meg. Ehhez a Vimeo megszerzi az Ön IP-címét. Ez akkor is megtörténik, ha Ön nem jelentkezett be a Vimeo oldalára, vagy nincs Vimeo fiókja. A Vimeo az általa gyűjtött információkat továbbítja az USA-beli Vimeo-szerverre. Amikor Ön bejelentkezik Vimeo fiókjába, azzal lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy böngészési tevékenységét hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja azzal, hogy kilép Vimeo fiókjából. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást talál a Vimeo adatvédelmi nyilatkozatában: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Calendar-Widget (GOOGLE INC.)

A Google naptár widget használata a Google Inc. szolgáltatása, amely naptár adatok rendelkezésre bocsátására szolgál, amellyel ez az alkalmazás megfelelő tartalmakkal az Ön oldalára tud csatlakozni. Internetes megjelenésünkkel felkínáljuk a Google naptár partnerprogramját események adatainak Google naptárba történő átvételére.  A szolgáltatás önkéntes használatával nyilatkozik, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Google, annak képviselője valamint harmadik személy az automatikusan előállított adatokat begyűjtse, feldolgozza illetve felhasználja. A Google naptár partnerprogram használati feltételeit itt találja:https://www.google.com/intl/de/googlecalendar/partner_program_policies.html.

 

Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

A szolgáltatásoknak ez a fajtája lehetővé teszi az interakciót közösségi hálózatokkal vagy egyéb külső platformokkal közvetlenül ezen az alkalmazáson keresztül. Ezeket az interakciókat, valamint az ebből az alkalmazásból nyert információkat mindig korlátozhatják azok a beállítások, amelyeket a felhasználó az aktuális közösségi hálózatra privát szférája védelme érdekében beállított.

Ha telepít egy közösségi hálózatokkal interakciós kapcsolatot létesítő szolgáltatást, akkor az azokon az oldalakon, amelyekre telepítette, akkor is nyer adatokat az adatforgalomból, ha Ön éppen nem használja a szolgáltatást.

 

 • Google-Plus (Google INC.)

Telepítettük oldalunkra a „google+1“ (Google Plus) plug-int. Ezt a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (a továbbiakban: Google) üzemelteti és bocsátja rendelkezésre. Ez egy fehér háttérben elhelyezkedő gomb, amelyen „+1” jelzés látható. Amikor meglátogat egy ilyen plug-int tartalmazó weboldalunkat, akkor az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Google szervereivel, azok továbbítják a plug-in tartalmát a böngészőjére, amely csatlakozik az adott weboldalra. Így a rendszer értesíti a Google-t arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat.

Ha Ön személyes Google Plus ill. Google felhasználói fiókján keresztül lépett weboldalunkra, akkor a Google hozzá tudja rendelni a weboldal meglátogatását ehhez a fiókhoz. Plug-in interakciók hatására, pl. ha a gombot megnyomja, a rendszer közvetlenül továbbítja a megfelelő információkat a Google számára, és ott eltárolja azokat. Ha meg szeretne szakítani egy ilyen adatátvitelt, akkor weboldalunk megnyitása előtt jelentkezzen ki Google Plus ill. Google fiókjából. Nem tudjuk befolyásolni azoknak az adatoknak a terjedelmét és tartalmát, amelyeket a Google a kapcsolófelülettel begyűjt. Azt feltételezzük, hogy a rendszer az Ön IP-címét is begyűjti és továbbítja. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről és az adatok felhasználásáról tájékozódhat a Google Inc. vállalatnál adatvédelmi nyilatkozatából. Ez a weboldalt a http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html URL alatt található.

 

 • Tweet-kapcsolófelület és közösségi widgetek Twitter (TWITTER, INC.)

A Tweet kapcsolófelület és a Twitter közösségi widgetjei a Twitter közösségi hálózattal interaktív kapcsolatot teremtő szolgáltatások. Weboldalunkon használunk Twitter mikroblog szolgáltatás funkciókat is. A Twitter üzemeltetője a Twitter Inc. Az amerikai cég székhelye USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. A Twitter fő funkciója a „Tweet-funkció”. Ha ezt a mi internetes oldalunkon használja, akkor kapcsolat jön létre az Ön Twitter-fiókjával. Sor kerülhet adatcserére más felhasználókkal, és adatok Twitterre történő továbbítására. Nem értesülünk a Twitterre küldött adatokról és azok felhasználásáról sem. Tájékozódjon ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban itt: http://twitter.com/privacy. Itt találja a Twitter átfogó adatvédelmi nyilatkozatát. A platform felkínálja Önnek azt a lehetőséget, hogy a http://twitter.com/account/settings internetes oldalon saját maga állítsa be az adatvédelmi opciókat.

 

 • „Tetszik“-kapcsolófelület és widget Facebookhoz (FACEBOOK, INC.)

A „Tetszik” kapcsolófelület és Facebook közösségi widgetek a Facebook közösségi hálózattal interaktív kapcsolatot teremtő szolgáltatások. Weboldalainkra illetve LhF-alkalmazásainkon belül feltelepítettünk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA plugineket. A Facebook plugineket felismeri az oldalainkon látható Facebook logóról vagy a "Like-gombról" ("Tetszik“). Itt találja a Facebook pluginek gyűjteményét. http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Amikor belép oldalainkra, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot létesít az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook így kap információt arról (helyszínre vonatkozót is), hogy Ön IP-címével felkereste oldalunkat. Ha rákattint a „Tetszik” gombra, miközben bejelentkezett Facebook fiókjába, akkor csatolhatja oldalaink tartalmát az Ön Facebook profiljához. Így a Facebook hozzá tudja rendelni oldalaink meglátogatását az Ön felhasználói fiókjához. Megjegyezzük, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok felhasználásáról a Facebooknál. Ezzel kapcsolatban további információkat talál a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában itt: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook vagy a Twitter oldalaink látogatását hozzárendelje az Ön felhasználói fiókjához, úgy lépjen ki az aktuális felhasználói fiókból.

 

 • Xing-Widget (XING AG)

Weboldalunkon olyan XING hálózat funkcióit is használjuk, amely professzionális kapcsolatot kíván létrehozni tagjai között. A hálózat szolgáltatója a XING AG. Székhelye Dammtorstraße 29-32. 20354 Hamburg. XING funkciót tartalmazó oldalunk megnyitásakor kapcsolat jön létre a XING szervereivel. Nincs tudomásunk arról, hogy a XING tárol-e személyes adatokat. Tudomásunk szerint a XING nem elemez IP-címeket és nem is tárolja azokat. Ha további tájékoztatást szeretne a XING adatvédelmi rendszeréről, akkor a követkevő linkre kattintva megtalálja a XING-adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Ott többet megtudhat a XING-megosztó gombról.

 

A weboldalon található visszahívó szolgálat használata

Weboldalunkon megtalálja díjmentesen visszahívó szolgálatunkat is. Ahhoz, hogy telefonon válaszolni tudjunk, legalább egy érvényes telefonszámra, valamint vezeték és keresztnévre van szükségünk. Minden más adat megadása az érdeklődő személy saját döntése alapján történik, arra nem kötelezi semmi. A mező megjelölésével, amellyel Ön kifejezi hozzájárulását, és visszahívást kér, az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk. 1S bek. 1. sz. és 7. cikk értelmében belegyezését adja ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat a visszahívó szolgálat céljaira és ezzel kapcsolatban az Ön telefonon történő visszahívásához felhasználásra kerülhessenek. Az űrlap használatát lehetővé tévő személyes adatokat automatikusan törli a rendszer, amint a beadványt feldolgozták, és semmi sem indokolja már azok további tárolását (pl. személyi jövedelemadó-fizetőket segítő egyesületünkhöz ill. illetékes tagságunkhoz érkezett kiegészítő megbízás). Az Ön személyes adatainak űrlapunk útján történő továbbítása szabvány szerint, SSL tanúsítvány biztosításával történik.

 

Jövedelem kiszámító eszköz használata (rechner.pro)

Felkínáljuk Önnek olyan online eszközök ingyenes használatát is, amelyek segítségével kiszámíthatja adóköteles ügyleteit. Ezt a szerszámot adatkezelő szerverünk tárolja (az adatvédelmi törvényről szóló 28. cikk), és az weboldalunkra van integrálva.  Az online számológép az online szerszám rendelkezésre bocsátásának céljából valamint a fent nevezett célokból IP-címét továbbítjuk adatkezelőnkhöz. Ez a feldolgozás az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1f pont szerinti jogos érdekünkön alapszik. Jogos érdekünk ezzel kapcsolatban az, hogy felhasználóink számára online eszközöket bocsássunk rendelkezésére, leegyszerűsítsük bevallási eljárásaikat, és ezzel együtt vállalatunk szolgáltatásainak értékesítését. Nem tároljuk el azokat az adatokat, amelyeket Ön az eszköz használata során bevitt, csupán a használat idejére tartja meg azokat a rendszer.

 

Videótanácsadás igénybevétele (Snapview)

Felajánljuk Önnek videós tanácsadásunk igénybevételét is egy adóügyekben jártas tanácsadónkkal és tanácsadóhely vezetőnkkel. A snapview, amely lehetővé teszi a videós tanácsadást valamint az adatok és jelek továbbítását, adatkezelőnk szerverén található (adatvédelemről szóló törvény 28. cikk),és ehhez a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen. Az online számológép az online szerszám rendelkezésre bocsátásának céljából valamint a fent nevezett célokból IP-címét továbbítjuk adatkezelőnkhöz. Ez a feldolgozás az Ön adatvédelemről szóló törvény 6.cikk 1a pontjának megfelelő hozzájárulásán alapszik, amelyben Ön felveszi a kapcsolatot a megfelelő tanácsadóval és előadja a videós tanácsadással kapcsolatos kérését. Amennyiben Ön a videós tanácsadás keretén belül (adatvédelemről szóló törvény 9. cikk) egészségével, vallási hovatartozásával vagy szexuális esetleg politikai beállítottságával kapcsolatos kérdésekre válaszol, úgy hozzájárulása kifejezetten ezekre is vonatkozik. Amennyiben Ön már tagja személyi jövedelemadó-fizetőket segítő egyesületünknek, úgy a feldolgozás a videós tanácsadás keretén belül az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1b pontján alapszik, hogy tanácsadói tevékenységünket az Ön számára helyi korlátozások nélkül a tagság keretén belül nyújthassuk.

Az ehhez bekért és/vagy benyújtott adatokat nem tároljuk el, csupán az intézkedés idejére Nem jegyzőkönyvezzük a tanácsadó beszélgetést.

 

Új tagok és tanácsadó hely vezetők pályázata

Weboldalunkon letölthet tagi pályázathoz szükséges dokumentumokat is. Ezeknek az ajánlásoknak online benyújtása weboldalunkon keresztül és az azzal kapcsolatos személyes adatok kezelése nem lehetséges, ezért nem folyik ilyen weboldalunk keretén belül. Amennyiben Ön a kérdésben érintett személy, (pályázó és pályázatot már benyújtott személy) akkor külön – pályázat esetén – fogjuk tájékoztatni. További információkat talál első sorban tagjaink adatvédelmi nyilatkozatában.

 

Az Önt érintett személyként megillető jogai

Önnek velünk szemben személyes adataival kapcsolatban jogai vannak. Speciális törvények ellentétben lehetnek az általános adatvédelmi jogok gyakorlatával. Amennyiben Ön valamely jogát érvényesítené, és speciális törvényi előírások megakadályoznak bennünket a teljesítésben, úgy azt mi konkrét indoklással közöljük Önnel.

Önt az alábbiakban felsorolt adatvédelmi jogok illetik meg velünk szemben:

Felvilágosítás

Az adatvédelemről szóló törvény 15. cikke értelmében Ön felvilágosítást kérhet az általunk feldolgozott személyi adataival kapcsolatban. Kiváltképpen felvilágosítást kérhet személyes adatai feldolgozási céljáról és kategóriájáról, azoknak a szerveknek a kategóriájáról, akik személyes adatait megkapják, a tárolás tervezett időszakáról, a feldolgozás módosítására, törlésére vagy korlátozására vonatkozó jog fennállásáról, vagy megtagadásról, fellebbezési jog, adatainak forrásáról, amennyiben azok nem nálunk keletkeztek, valamint automatizált döntéshozatal fennállásáról beleértve a profilozást, és adott esetben megbízható részletes információkat.

 

Módosítás

Az adatvédelemről szóló törvény 16. cikke értelmében Ön kérheti nálunk tárolt, helytelen személyes adatai haladéktalan módosítását, vagy kiegészítését.

 

Törlés

Az adatvédelemről szóló törvény 17. cikke szerint Ön kérheti nálunk tárolt személyes adatainak törlését, amennyiben azok feldolgozása nem a szabad vélemény-nyilvánítás és információáramlás, jogszerű kötelezettség teljesítése, közérdek megvalósításához vagy érvényesítéséhez, jogi követelések teljesítéshez vagy megvédéséhez szükségesek.

Azokat az adatokat, amelyeket weboldalunk használata és ismertetett szolgáltatásaink keretében feldolgozunk, annyi ideig tároljuk, amíg az a felhasználó által megrendelt szolgáltatások szempontjából szükséges, az ebben a dokumentumban felsorolt célok teljesítése érdekében vagy törvényi rendelkezések miatt előírás. A felhasználó bármikor követelheti a szolgálati helye az adatok zárolását, módosítását vagy eltávolítását.

 

A feldolgozás korlátozása

Az adatvédelemre vonatkozó törvény 18. cikke szerint Ön kérheti személyes adatai feldolgozási korlátozásának meghosszabbítását, amennyiben Ön az adatok helyességében kételkedik, a feldolgozás méltánytalan, törlésükbe azonban Ön nem egyezik bele, és nekünk már nincs szükségünk az adatokra, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi érdekei érvényesítéséhez, joggyakorláshoz/védelemhez, vagy Ön az adatvédelemről szóló törvény 21. cikke szerint fellebbezést nyújtott be.

 

Adat-hordozhatóság

Ön az adatvédelemről szóló törvény 20. cikke szerint a nekünk átadott személyes adatait kérheti strukturált, kereskedelemben kapható és géppel olvasható formátumban vagy más felelős helyre történő továbbítását.

 

Visszahívás

Az adatvédelemről szóló 3. cikk értelmében Ön bármikor visszavonhatja nekünk adott hozzájárulását (pl. írásban vagy e-mailben) Ennek az a következmények, hogy a jövőben nem folytathatjuk azoknak az adatoknak a feldolgozását, amelyekre az adott hozzájárulás vonatkozott. Erről Önt készségesen tájékoztatni fogjuk.

 

Panaszjog felügyeleti hatóságoknál

Az adatvédelemre vonatkozó törvény 77. cikke szerint bármikor élhet panaszjogával az illetékes felügyeleti hatóságoknál az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozása ellen. A mi illetékes felügyeleti hatóságunk:

Az adatvédelem és információs szabadság hesseni megbízottja

Pf: 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 - 0

Az internetes ajánlatok folyamatos iteratív fejlődése és/vagy a jogi fejlődés megköveteli, hogy időről időre aktualizáljuk adatvédelmi nyilatkozatunkat. Kérjük ezért, hogy adatvédelmi nyilatkozatunknak mindig az éppen aktuális változatát vegyék figyelembe.

 

LhF alkalmazásunkra használatára vonatkozó speciális adatvédelmi nyilatkozat

Az alkalmazás használata

 • Az LhF alkalmazás telepítésekor automatikusan adatok érkeznek weboldalunkra és időben korlátozva egy protokollfájlra (logfájl), melyeket max. két hétig tárolunk. Az automatikus törlésig a rendszer a következő adatokat tárolja anélkül, hogy a látogató további adatokat vinne be:
 • a látogató végkészülékének IP-címe,
 • a látogató bejelentkezésének dátuma és időpontja,
 • a látogató készülékének operációs rendszere és böngészője, illetve a látogató által igénybe vett szolgáltató neve.

Ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozása az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1b mondata alapján indokolt. Az LhF alkalmazásról szóló szerződés magában foglalja személyes adatok feldolgozását,

 • a weboldalra/szerverre történő csatlakozás jövőbeni kiépítését
 • a rendszerek biztonságát és stabilitását felismerjük és biztosítani tudjuk,

Ezeken túlmenően feldolgozzuk az Ön személyes adatait jogosult érdekeinek megfelelően is az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1. bek. 1f pontjának megfelelően. Ezt első sorban az alkalmazás felhasználóbarát lehetőségének céljából történő feldolgozásnál

 

Chat funkció

Amikor Ön használja a chat funkciót, minden olyan információt megkapunk, amit velünk közöl, a nevét, kapcsolattatáshoz szükséges adatait vagy képeket. Ezeket az adatokat továbbítjuk az illetékes tanácsadóhoz, hogy az Ön beadványára megfelelően válaszolni tudjon.  Ezeknek az adatoknak a feldolgozása az alkalmazás használatának keretében az adatvédelemre vonatkozó törvény 6. cikk 1. bek. a) pontján alapszik.

 

Regisztráció/bejelentkezés

Úgy a mi weboldalunkon, mint az LhF alkalmazásban felkínáljuk Önnek egy felhasználói fiók létrehozásának lehetőségét, és belépést az adott eljárás során generált hozzáférési adatokkal. Ehhez szükség van az Ön email-címére és az Ön nevére (becenevére is). Fiókjában kiegészítő adatokat is eltárolhat, mint például a telefonszámát vagy egy profilképét. Ezeket a közleményeket és a vonatkozó adatokat az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1b bek. Rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel.

 

Külső platformok tartalmainak megjelenítése

Az ilyen szolgáltatások segítségével a felhasználó ezzel az alkalmazással közvetlenül megjeleníthet olyan tartalmakat, amelyek más platformon tűntek fel, és be is tud kapcsolódni azok tevékenységébe.

Ha telepít egy ilyen szolgáltatást, akkor az azokon az oldalakon, amelyekre telepítette, valószínűleg akkor is nyerhet adatokat az adatforgalomból, ha a felhasználó éppen nem használja a szolgáltatást.

 

Tartózkodási helyre vonatkozó interakciók

Ez az alkalmazás képes a felhasználóról helymeghatározó adatokat gyűjteni, majd azokat felhasználni és megosztani, hogy ezzel tartózkodási helyre vonatkozó szolgáltatást végezzen. A legtöbb böngészőben és készülékben szabványnak megfelelően gyártáskor deaktiválják ezt a funkciót. Ez az alkalmazás hozzáférhet a felhasználó pozicionáló adataihoz, ha rendelkezésre áll egy az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1a pontjának megfelelő kifejezett hozzájárulás. A felhasználó földrajzi helyzetét nem azonosítja folyamatosan a rendszer, hanem csak a felhasználó kifejezett kérésére, vagy ha a felhasználó nem a megfelelő mezőbe írja az aktuális tartózkodási helyet, és az alkalmazás megengedi a tartózkodási hely automatikus azonosítását.

 

Do not Track (ne kövess) funkció

Ez az alkalmazás nem támogat ne kövess (do not track) funkciót a böngészőn keresztül. A szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatából megtudhatja, hogy a harmadik személy, amelynek szolgáltatását igénybe veszi, követi-e a ne kövess protokollt.

 

Készülékek egyértelmű azonosítója

Ez az alkalmazás követhet felhasználókat elemzési célokból (adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f pontja) vagy a felhasználó beállításának tárolása céljából (adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1b pontja).

 

Felhasználó azonosítása az Universally Unique Idetifier (UUID) (globálisan egyedi azonosító) alkalmazással

Ez az alkalmazás lehetőség szerint egy úgynevezett globálisan egyedi azonosító (röviden UUID) eltárolása alapján rendezi a felhasználókat elemzési célokra (adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f pontja) vagy a felhasználói beállítások tárolása céljából (adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1b pontja). Ezt az azonosítót a rendszer ennek az alkalmazásnak a telepítésekor állítja elő, az megmarad az alkalmazás indítása és a frissítések között, de megszűnik, amikor a felhasználó törli az alkalmazást. Újra telepítés generál egy új azonosítót (UUID).

 

Rendszerprotokoll és karbantartás

Ez az alkalmazás és harmadik személy szolgáltatásai üzemi- és karbantartási célokra gyűjthetnek olyan adatokat, amelyek az ezen az alkalmazáson található interakciókra utalnak (rendszerprotokoll), vagy más személyes adatokat (pl. IP-cím) erre a célra. Ennek a feldolgozásnak az alapja az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1b pontja, ha a karbantartás a felhasználói élmény fokozását célozza, máskülönben a feldolgozás alapja az adatvédelemről szóló törvény 6. cikk 1f pontja.

 

Tanácsadókeresés

Országszerte 300 tanácsadó áll a rendelkezésére.

Az Ön előnyei

Legyen a Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. tagja és profitáljon a tapasztalatunkból.