Keyvisual Kontakt
Sizi aramızda görmekten
mutluluk duyarız.

Veri gizliliği

Derneğimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder ve sorularınız olması durumunda yardımcı oluruz. Bize bir e-posta gönderin veya bizi arayın - geri arama servisimizden de faydalanabilirsiniz


Genel

Bu sayfaların işleticileri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi, yasal gizlilik düzenlemeleri ve bu gizlilik politikası gereğince gizli tutarız.

Yönetimin yanında derneğimiz için bir şirket içi veri koruma sorumlusu da tuttuk. Veri koruma sorumlumuza aşağıdaki iletişim bilgilerinden “Gizlilik politikası” notu ile posta adresimizden ulaşabilirsiniz:

Telefon: 06321-3993-0
E-posta: datenschutz@lohi-fuldatal.de

İnternet sayfalarımızı ziyaret etmenizden dolayı çok mutluyuz. İnternet sitelerimizin genel olarak kişisel veriler aktarılmadan kullanımı mümkündür. İlgili kişi, internet sitesi üzerinden derneğimizin bir servisini veya hizmetini kullanmak istiyorsa genelde bir kişisel veri işlemesi gerekmektedir. Eğer kişisel verilerin işlenmesi gerekmekte ise ve böyle bir işlem için bir yasal dayanak mevcut değilse ilgili kişiden bir onay alırız. Kişisel veriler, kimliğinize dair bilgilerdir. Bunların içinde isim, adres, telefon numarası veya e-posta adresi, IP adresi ve (son kullanıcı) cihazların kullanıcı tanımı sayılabilir.

İşlemeden sorumlular olarak bizler, bu internet sitesi üzerinden işlenen kişisel veriler hakkında mümkün olduğu kadar eksiksiz bir koruma sağlamak için DSGVO madde 32 bakımından çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Ancak yine de internet bazlı veri aktarımları temel olarak güvenlik açıkları oluşturabilir, böylece verilerin üçüncü şahıslar tarafından erişiminden mutlak olarak korunması sağlanamaz. Bu nedenle her ilgili kişinin, örnek olarak posta gibi alternatif yollarla bize veri göndermesi serbesttir.

İnternet adresimizin kullanımı için IP adresinin ziyaret anında açıklanması gereklidir. Belirli durumlarda, istenen hizmetleri yerine getirebilmek için adınıza ve adresinize ayrıca başka bilgilere de ihtiyaç duyarız. Aynısı örnek olarak bilgi malzemelerinin gönderilmesi ve bireysel soruların cevaplandırılması için de geçerlidir. Sizden bunun haricinde veri talep edersek, bunlar gönüllü bilgiler olacaktır.

Sorumlu yer olarak bizim dışımızda muhtemelen, web sitesinin işletilmesine katkıda bulunan (sistem yöneticileri) çeşitli kategorilerdeki sorumlulara veya gerektiği takdirde hosting ve servis sağlayıcısı tarafından sipariş işlemcisi olarak görevlendirilen, harici partnerlere de (teknik hizmetleri sunan üçüncü kişiler, hosting sunucuları, BT şirketleri veya iletişim ajansları) verilere erişim hakkı verilir. Bu katılımcıların güncel bir listesi her zaman sorumlu makam olarak bizden talep edilebilir.

 

İnternet sitemize kayıt/giriş

İlgili kişi, internet sitemizde kişisel verilerini vermek sureti ile kayıt yapma imkanına sahiptir. Bu ya üye ya da danışman olarak, öncesinde bu kişiye derneğin veri gizliliği bilgilerinin iletimi yolu ile bunun için gerekli erişim verilerinin ulaştırılmasından ve kişinin kullanım hakkında aydınlatılmasından sonra gerçekleşir. Bununla bağlantılı veri işlenmesinin yasal dayanağı DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b’dir. Bu esnada hangi verilerin bize aktarıldığı, sunucu log kayıtları dahil (bakınız aşağıda), kayıt için kullanılan o andaki ilgili giriş ekranından ortaya çıkar. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, tarafımızca sadece dahili kullanım ve kendi amaçlarımız için toplanır ve kaydedilir. Biz, bir veya birden fazla sipariş işlemcisine iletimi sağlayabiliriz, onlar da kişisel verileri aynı şekilde, bizim kullanacağımız gibi, sadece dahili kullanım için kullanır.

İnternet sitemize yapılan bir kayıt ile ilgili kişiye İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) tarafından verilmiş olan IP adresi, tarih ve kayıt saati kaydedilir. Bu verilerin kaydı arka planda, sadece bu yolla hizmetlerimizin kötüye kullanımının engelleneceği ve bu verilerin ihtiyaç duyulduğunda işlenmiş olan suçları aydınlatacağı bilinci ile kaydedilir. Bu noktada bu verilerin kaydedilmesi işlemeden sorumlunun garantiye alınması için madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO’ya istinaden gereklidir. Yasal olarak aktarma yükümlülüğü bulunmadıkça veya iletim bir cezai kovuşturmaya yaramayacaksa, üçüncü şahıslara aktarım temelde gerçekleşmez.

İlgili kişinin kendi rızası ile kişisel verilerini vererek kayıt yapması, işlemeden sorumluya, eşyanın tabiatı gereği olarak sadece kayıtlı kullanıcılara sunulabilen içerik veya hizmetleri ilgili kişiye sunma imkanı verir. Kayıtlı kişilere, kayıt sırasında verdikleri kişisel verilerini her zaman değiştirme veya işlemeden sorumlunun veri kümesi arasından tamamen sildirme imkanı açıktır.

 

Çerezler

Web sayfamızda çerezler kullanılır. Bunlar, Lohnsteuervereins web sitemiz ve ziyaretçinin tarayıcısı arasında değiş tokuş edilen veri paketleridir. Bunlar web sitesinin ziyaretinde kullanılan ilgili cihaz tarafından (bilgisayar, notebook, tablet, akıllı telefon vs.) kaydedilir. Çerezler içerisinde, kullanılan ilgili cihaz ile bağlantılı olarak ilişkili bilgiler dosyalanır. Bununla kesinlikle kullanıcının kimliği hakkında doğrudan bilgi elde edemeyiz.

Çerezler, tarayıcıların temel ayarlarına göre çoğunlukla kabul edilir. Tarayıcı ayarları, çerezlerin kullanılan cihazlarda ya kabul edilmeyeceği şekilde veya yeni bir çerez yerleştirilmeden önce her defasında özel bir bilgilendirme yapılacak şekilde düzenlenebilir. Ancak çerezlerin devre dışı bırakılmasının, web sitesinin tüm fonksiyonlarının en iyi şekilde kullanılamayacağı sonucuna götüreceği bilgisi verilir.

Çerezlerin kullanımı, web sunucumuzun daha konforlu olarak şekillendirilmesine yarar. Böylelikle örnek olarak oturum çerezleri ile ziyaretçinin, web sitesinin münferit sayfalarını daha önce ziyaret ettiği tespit edilebilir. Web sitesinden ayrıldıktan sonra bu oturum çerezleri otomatik olarak silinir. Kullanım kolaylığı için geçici çerezler kullanılır. Bunlar geçici bir süre için ziyaretçinin cihazında kaydedilir. Web sitesinin yeniden ziyaretinde, ziyaretçinin sayfayı daha önceki bir zamanda ziyareti ve bu sırada hangi giriş ve ayarların yapıldığını, bunları tekrarlamak zorunda kalınmaması için otomatik olarak tanınır.

Çerezlerin kullanımı ayrıca, web sitesi çağrılarını istatistiksel amaçlar ve sunumun iyileştirilmesi niyetiyle analiz edilmesi için gerçekleşir. Bu çerezler, yeniden ziyaret durumunda web sitesinin ziyaretçi tarafından daha önceden açıldığını otomatik olarak algılanmasını sağlar. Burada her defasında belirlenmiş olan bir süre sonrasında çerezlerin otomatik olarak silinmesi gerçekleştirilir. Çerezler tarafından işlenen veriler yukarıda anılan amaçlarla meşru menfaatlerimizin korunması için madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f)’ye istinaden gerekçelendirilmiştir.

 

Web sitesinin çağrılması

Bu web sitesinin çağrılmasında, ziyaretçinin kullandığı internet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak bu web sitesinin sunucusuna veriler gönderilir ve zaman kısıtlaması ile bir protokol dosyasında (Logfile) maksimum iki hafta için kaydedilir. Aşağıdaki veriler silinene kadar, ziyaretçinin başka bir girişi olmadan kaydedilir:

 • Ziyaretçinin son kullanıcı cihazının IP adresi
 • Ziyaretçi tarafından erişimin tarih ve saati,
 • Ziyaretçi tarafından çağrılan sayfanın adı ve URL’si,
 • Ziyaretçinin web sayfasına yönlendirildiği web sayfası (Referrer-URL olarak adlandırılır),
 • Ziyaretçinin son kullanıcı cihazının tarayıcısı ve işletim sistemi ayrıca ziyaretçi tarafından kullanılan erişim sağlayıcının adı.

Bu kişisel verilerin işlenmesi madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f)’e istinaden geçerlidir. Web sitesine olan bağlantıyı hızlı bir şekilde

 • yapılandırmak, web sitesinin
 • kullanıcı dostu uygulanmasını sağlamak,
 • sistemlerin güvenliğini ve sağlamlığını mümkün kılmak ve
 • web sitesinin yönetimini kolaylaştırmak ve iyileştirmek konusunda haklı bir gerekçemiz vardır.

İşleme açıkça, web sitesi ziyaretçisi kişi hakkında bulgular sağlamak için gerçekleşmemektedir.

 

İletişim Formu

Ziyaretçiler, web sitesinde Lohnsteuerhilfeverein’in bir online iletişim formu üzerinden bize mesajlar iletebilir. Bir cevap alabilmek için en azından geçerli bir e-posta adresinin ayrıca ad ve soyadının girilmesi gereklidir. Talep eden kişi, tüm diğer bilgileri gönüllü olarak verebilir ve bunu yapması zorunlu değildir. Ziyaretçi, iletişim formu üzerinden mesajı göndererek iletilmiş olan kişisel verilerin işlenmesine onay vermektedir. Veri işlemesi sadece iletişim formu üzerinden taleplerin ve ek soruların çözümlenmesi ve cevaplandırılması için gerçekleşir. Bu, madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf a) DSGVO’ya istinaden gönüllü olarak verilen onay temelinde gerçekleşir. İletişim formunun kullanımı için toplanan kişisel veriler, talep tamamlandıktan sonra ve saklama için başka nedenler bulunmadığı sürece otomatik olarak silinir (örn. sonrasında bizim Lohnsteuerhilfeverein’in bağlantılı üyelik ile görevlendirilmesi). Kişisel verilerinizin iletişim formu üzerinden iletimi standart olarak SSL şifreleme ile gerçekleştirilir.

Başvurular ve başvuru işlemlerinde veri koruması

Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e. V. yönetimi, web sitesi üzerinden (örn. iletişim formu üzerinden) veya web sitesi üzerinden sunulan e-posta adresleri kullanarak başvuru yaptıysanız, başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile kişisel verilerini toplar ve işler. İşlenme elektronik ortamda da gerçekleşebilir. Bu özellikle, başvuruda bulunan kişinin gönüllü olarak gerekli başvuru belgelerini elektronik yolla, örnek olarak e-posta ile veya internet sayfası üzerinde bulunan web formu üzerinden sorumlu kişiye iletmesi durumundadır. Eğer işleme için sorumlu olan kişi, başvuran ile bir iş / danışma sözleşmesi yaparsa, iletilen veriler iş ilişkisinin gerçekleştirilmesi için yasal yükümlülükler gözetilerek kaydedilir. İşleme için sorumlu olan kişi tarafından, başvuran kişi ile bir iş / danışma sözleşmesi yapılmazsa, başvuru belgeleri, ret cevabının ilan edilmesinden üç ay sonra, işlemeden sorumlu olan kişinin meşru ilgileri engel teşkil etmediği sürece, otomatik olarak silinir. Bu anlamda sair meşru ilgi, örnek olarak genel eşit muamele yasasına (AGG) istinaden bir davada ispat yükümlülüğüdür.

 

Bültenimiz çerçevesinde veri işlenmesi

Eğer, web sitesi üzerinde sunulan Lohnsteuerhilfeverein bültenimizi almak isterseniz, sizden bir e-posta adresi ve bize, verilen e-posta adresini kullanmaya yetkili olduğunuzu ve bülten gönderilmesi konusunda hemfikir olduğunuzu kontrol edebilmemizi sağlayacak bilgilere ihtiyaç duyarız. Bülten gönderimi çerçevesinde başka veriler toplanmaz. Bu verileri sadece talep edilen bilgilerin gönderilmesi için toplarız.

Bir bülten alımı konusunda onay verdiyseniz (madde 7 DSGVO), verileriniz buna bağlı double-opt-in çerçevesinde sipariş sürecini başlatmak ve düzenli bülteni e-posta yolu ile size göndermek için kullanılır. Verilerin, e-posta adresinin kaydedilmesi ve bunların bültenin gönderilmesi için kullanılmasına dair verilen onayı her zaman, geleceğe yönelik etkili olmak üzere gerekçe vermeden, örn. bülten üzerinde bulunan “Çıkış” linki üzerinden iptal edebilirsiniz.

 

Üçüncü kişilere aktarım

Veriler üçüncü şahıslara aşağıdaki durumlarda iletilir:

 • madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf a) DSGVO’ya göre ilgili kişi tarafından buna açıkça onay verildi ise,
 • iletim, madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f) DSGVO’ya göre internet sunumumuzun gerçekleştirilmesi için sipariş işlemcilerimize, özellikle hosting ve servis sağlayıcısına; yasal hakların yerine getirilmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu ve ilgili kişinin verilerinin aktarılmaması konusunda daha ağır basan korunması gereken menfaatinin olmadığı varsayıldığı takdirde,
 • veri iletimi için madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf c) DSGVO’ya göre yasal bir yükümlülük varsa ve/veya
 • bu, madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf b) DSGVO’ya göre ilgili kişi ile bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli ise.

Kişisel veriler diğer durumlarda üçüncü şahıslara aktarılmaz.

 

Sosyal ağların widget ve eklentileri ve yabancı hizmet sağlayıcıların bağlanması

Web sitemizde aşağıdaki sosyal ağların ve yabancı hizmet sağlayıcıların widget ve eklentileri entegre edilmiştir. Web sitemizde aşağıdaki tüm hizmet sağlayıcılarının kullanımı için yasal dayanak, DSGVO madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f)’dir. Kullanım için meşru hakkımız, sunumumuzu geniş bir kitleye karşı yayma ve onlara, internet sunumumuz üzerindeki bilgileri başka kullanıcılarla paylaşma ve kendilerini bunun ötesinde derneğimiz hakkında bu harici hizmet sağlayıcıların varlığında biz ve işimiz hakkında bilgi sahibi olmaları fırsatını vermektir. Harici servis sağlayıcıları ve sosyal ağlar, kullanıcılarının verilerinin veri güvenliğine uygun kullanımından sorumludur.

 

Google Analytics kullanımı için gizlilik politikası

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in fonksiyonlarını kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir. Google Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda kaydedilen ve bu web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımının analizini mümkün kılan “çerez” (metin dosyaları) olarak adlandırılan dosyalardır. Bu çerezler tarafından üretilen bilgiler genelde Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir. Google Maps’ın kullanılmasının yasal dayanağı DS-GVO madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f)’dir. Google Analytics, bilgisayarınızda kaydedilen ve bu web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımının analizini mümkün kılan çerezler olarak adlandırılan metin dosyaları kullanır. Bu çerezler tarafından üretilen bilgiler genelde Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir. Bu web sitesinde IP anonimleştirilmesinin aktive edilmesi durumunda IP adresiniz aktarılmadan önce Google tarafından, Avrupa Birliği üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasındaki diğer sözleşmeli ülkelere aktarımdan önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu web sitesinin işletmecisi adına bu bilgileri kullanarak bu web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi işleticisine web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak üzere (işlemenin amacı) kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez. Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımındaki ilgili bir ayarla önleyebilirsiniz; ancak bu durumda yerine göre bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam kapsamı ile kullanamayabileceğinizi bilmenizi isteriz. Bunun haricinde, aşağıdaki linkten indirebileceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanıza dayanan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’da toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: Google Analytics’in devre dışı bırakılması için tarayıcı eklentisi

Google Analytics ve Gizlilik politikası hakkında daha genel bilgiye Google’ın gizlilik politikası merkezindenulaşabilirsiniz. Bu web sitesi, IP adreslerinin anonimize edilmiş biçimde toplanmasını (IP-Masking olarak adlandırılır) sağlamak için "anonymizeIp” fonksiyonu ile genişletildi. Bu web sitesinde IP anonimleştirilmesinin aktive edilmesi durumunda IP adresiniz aktarılmadan önce Google tarafından, Avrupa Birliği üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasındaki diğer sözleşmeli ülkelere aktarımdan önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu web sitesinin işletmecisi adına bu bilgileri kullanarak bu web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi işleticisine web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak üzere kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez.

Verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını aşağıdaki link’e tıklayarak önleyebilirsiniz. Çerez silinmediği sürece, bu siteye sonradan yapacağınız ziyaretlerde verilerinizin toplanmasını önleyecek olan bir Opt-Out çerezi yerleştirilir: Google Analytics’i devre dışı bırakmak. Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımındaki ilgili bir ayarla önleyebilirsiniz; ancak bu durumda yerine göre bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam kapsamı ile kullanamayabileceğinizi bilmenizi isteriz. Bunun haricinde, aşağıdaki linkten indirebileceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanıza dayanan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’da toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Web Fonts

Bu sayfa, yazı tiplerinin standart gösterimi için Google tarafından sunulan Web Fonts olarak adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Sayfanın görüntülenmesi sırasında tarayıcınız, metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntüleyebilmek için gerekli Web Fontlarını tarayıcı önbelleğine yükler. Bu amaçla tarafınızca kullanılan tarayıcınızın Google sunucuları ile bağlantıya girmesi gerekmektedir. Google bu sayede, IP adresiniz üzerinden web sitemizin açıldığı konusunda bilgi alır. Google Web Fonts kullanımı, online sunumumuzun düzenli ve çekici bir biçimde gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bu, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru bir hak teşkil etmektedir. Eğer tarayıcınız Web Fonts'ları desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından bir standart yazı kullanılır. Google Web Fonts hakkındaki diğer bilgileri https://developers.google.com/fonts/faq altında ve Google’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/."

 

Google-Maps (Google INC.)

Bu web sayfasında ayrıca Google Maps hizmetlerini yabancı servis hizmeti olarak kullanmaktayız. Bu sayede size doğrudan web sitesinin içerisinde interaktif haritalar gösterebiliyoruz ve size harita fonksiyonunun konforlu kullanımını sağlıyoruz. Google Maps, haritaların görüntülenmesi için bu uygulamanın sayfalarınıza ilgili içerikleri bağlayabileceği, Google Inc. tarafından sunulmuş olan bir hizmettir.

Web sitesini ziyaret ile Google, sizin web sitemizin ilgili alt sayfasını açtığınız bilgisini elde eder. Bunun haricinde “Web sitemizi ziyaret sırasında kişisel verilerin toplanması” altında sıralanmış olan veriler aktarılır. Bu, Google tarafından sağlanan, giriş yapmış olduğunuz bir kullanıcı hesabının mevcut olması veya olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Eğer Google üzerinde oturum açmışsanız, verileriniz doğrudan hesabınız ile ilişkilendirilir. Eğer Google’da profiliniz ile ilişkilendirilmeyi istemiyorsanız, butonun aktive edilmesinden önce çıkış yapmanız gerekmektedir. Google, verilerinizi kullanıcı profili olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi için kullanır. Böyle bir değerlendirme özellikle (giriş yapmamış kullanıcılar için de) ihtiyaca göre reklam iletimi ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemiz üzerindeki aktiviteleriniz hakkında bilgilendirmek içindir. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına karşı bir itiraz hakkınız vardır ancak bunu kullanabilmek için Google’a başvurmanız gerekmektedir.

Eklenti sağlayıcınız tarafından veri toplanmasının amacı ve kapsamı ve işlenmesi hakkındaki diğer bilgileri sağlayıcının gizlilik politikalarında bulabilirsiniz. Burada ayrıca bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizin korunması için ayar imkanları hakkında diğer bilgileri de elde edebilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google kişisel verilerinizi ABD dışında da işler ve EU-US-Privacy-Shield’e bağlıdır, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps’ın kullanılmasının yasal dayanağı DS-GVO madde 6 paragraf 1. harf f)’dir.

 

YouTube-Video-Widget (Google INC.)

YouTube, videoların görüntülenmesi için bu uygulamanın sayfalarınıza ilgili içerikleri bağlayabileceği, Google Inc. tarafından sunulmuş olan bir hizmettir. Web sitemiz Google tarafından işletilen YouTube sitesinin widgetlerini kullanır. YouTube sayfalarını işleten şirket, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. Eğer bir YouTube eklentisi ile donatılmış olan sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu durumda YouTube sunucusuna, sayfalarımızdan hangisini ziyaret ettiğiniz bildirilir. Eğer YouTube hesabınıza giriş yapmışsanız YouTube’un sörf davranışlarınızı doğrudan kişisel profiliniz ile ilişkilendirmesi imkanını verirsiniz. Bunu, YouTube hesabınızdan çıkarak engelleyebilirsiniz. YouTube kullanımı, online sunumumuzun çekici bir biçimde gerçekleştirilmesi ve içeriklerin size karşı görsel olarak hazırlanması ile ilgilidir. Bu, DSGVO madde 6 paragraf 1 harf f’ye istinaden meşru bir ilgi teşkil etmektedir. Kullanıcı bilgilerinizin kullanımı ile ilgili diğer bilgileri YouTube’un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo-Video (VIMEO, LLC)

Vimeo, videoların görüntülenmesi için bu uygulamanın sayfalarınıza ilgili içerikleri bağlayabileceği, Vimeo LLC tarafından sunulmuş olan bir hizmettir. Web sitemiz Vimeo video portalının eklentilerini kullanır. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD’dir. Eğer bir Vimeo eklentisi ile donatılmış olan sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz Vimeo sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu durumda Vimeo sunucusuna, sayfalarımızdan hangisini ziyaret ettiğiniz bildirilir. Vimeo ayrıca IP adresinizi alır. Bu, siz Vimeo’da oturum açmadığınızda da veya Vimeo’da bir hesabınız olmadığında da geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan veriler, Vimeo’nun ABD’deki sunucusuna aktarılır. Eğer Vimeo hesabınıza giriş yapmışsanız Vimeo’nun sörf davranışlarınızı doğrudan kişisel profiliniz ile ilişkilendirmesi imkanını verirsiniz. Bunu, Vimeo hesabınızdan çıkarak engelleyebilirsiniz. Kullanıcı bilgilerinizin kullanımı ile ilgili diğer bilgileri Vimeo’nun gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Calendar-Widget (GOOGLE INC.)

Google Calendar, takvim verilerinin görüntülenmesi için bu uygulamanın sayfalarınıza ilgili içerikleri bağlayabileceği, Google Inc. tarafından sunulmuş olan bir hizmettir. İnternet sunumumuzda Google Kalender partner programını etkinlik verilerinin bir Google takvimine alınması için sunarız.  Bu hizmeti gönüllü olarak kullanarak, otomatik olarak toplanan verilerin Google, temsilcileri ve üçüncü şahıslar tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımını onaylamış olursunuz. Google Kalender partner programının kullanım şartlarını aşağıda bulabilirsiniz https://www.google.com/intl/de/googlecalendar/partner_program_policies.html.

 

Harici sosyal ağlar ve platformlar ile etkileşim

Bu tür hizmetler, doğrudan bu uygulama üzerinden sosyal ağlar ve sair harici platformlarla etkileşimi mümkün kılar. Etkileşim ve bu uygulama üzerinden toplanan bilgiler daima kullanıcılar tarafından ilgili sosyal ağ için yapmış olduğu gizlilik ayarlarına bağlıdır.

Eğer sosyal ağlar ile etkileşim için böyle bir hizmet kurulmuşsa, kurulduğu sayfalar için kullanıcının onu kullanmadığı zamanlarda da veri trafiğinden veri toplayabilir.

 

 • Google-Plus (Google INC.)

Web sitemiz üzerinde “google+1“ (Google Plus) eklentisi entegre edilmiştir. Bu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri (bundan sonra: Google”) tarafından sunulur ve işletilir. Bu butonu beyaz arka fon üzerindeki “+1” işaretinden tanıyabilirsiniz. İnternet sunumumuzun bu tür bir eklenti içeren bir web sayfasının ziyaretinde, tarayıcınız doğrudan Google sunucuları ile bir bağlantı kurar, bu durumda eklentinin içeriği tarayıcınıza iletilir ve onun tarafından da gösterilen web sitesine bağlanır. Bununla, web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisi Google’a iletilir.

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında şahsi kullanıcı hesabınız üzerinden Google Plus veya Google’da oturum açmış durumdaysanız, Google web sitesi ziyaretinizi bu hesap ile ilişkilendirebilir. Google eklentileri ile etkileşim, örn. butonun tıklanması ile bu ilgili bilgiler doğrudan Google’a iletilir ve orada kaydedilir. Eğer böyle bir veri iletimini önlemek istiyorsanız internet sunumumuzu ziyaretinizden önce Google Plus veya Google hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir. Google’ın buton ile topladığı verilerin kapsamı ve içeriği üzerinde bir etkimiz yoktur. IP adresinizin de birlikte toplandığı ve iletildiğini var sayıyoruz. Google Inc. şirketi tarafından veri toplanmasının amacı, kapsamı ve kullanımı hakkında onların gizlilik politikası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Bu web sayfasına aşağıdaki URL’den ulaşabilirsiniz http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

 • Twitter butonu ve Twitter için sosyal widgetler (TWITTER , INC.)

Twitter butonu ve Twitter için sosyal widgetler, Twitter Inc.’in sosyal ağı Twitter ile etkileşim için hizmetlerdir. Web sitemizde mikroblogger hizmeti Twitter’in de fonksiyonlarını kullanırız. Twitter’in işleticisi Twitter Inc’tir. US Amerikan şirketi ABD’de, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900’de bulunmaktadır. Twitter’in ana fonksiyonu "Tweet Fonksiyonudur". Bunu bizim internet sayfamız üzerinde kullanırsanız Twitter hesabınız ile bir bağlantı gerçekleşir. Başka kullanıcılar ile veri alışverişi olabilir ve verilerin Twitter’a aktarımı gerçekleşebilir. Twitter’a gönderilen veriler hakkında bilgi sahibi olmayız ayrıca bunların kullanımı konusunda da bilgilendirilmeyiz. Bu sorular için aşağıdaki link üzerinden bilgi alın http://twitter.com/privacy. Orada Twitter’in ayrıntılı gizlilik politikasını bulabilirsiniz. Bu platform size ayrıca http://twitter.com/account/settings üzerinden veri gizliliği ayarlarınızı kendi başınıza yapma imkanı verir.

 

 • “Beğendim“ butonu ve Facebook için Widget (FACEBOOK, INC.)

“Beğendim” butonu ve Facebook için sosyal widgetler, Facebook Inc.’in sosyal ağı Facebook ile etkileşim için hizmetlerdir. Sayfalarımızda ve LhF uygulamamızda sosyal ağ Facebook’un, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD eklentileri entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini, sayfamızdaki Facebook logosundan veya “Like butonundan” (“beğendim”) tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bakışı burada bulabilirsiniz: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde eklenti üzerinden tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Facebook böylece, IP adresinizle sayfamızı ziyaret ettiğinizin (konum tabanlı da olan) bilgisini elde eder. Facebook hesabınız ile oturum açık iken Facebook “Like butonunu” tıkladığınızda, sayfalarımızın içeriğini Facebook profiliniz ile linkleyebilirsiniz. Bu sayede Facebook, sayfalarımızı ziyaretinizi, kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirebilir. Sayfaların sunucusu olarak iletilen veriler ve bunların Facebook tarafından kullanımı konusunda bilgimiz olmadığını ifade ederiz. Bununla ilgili diğer bilgileri Facebook’un gizlilik politikasında bulabilirsiniz https://de-de.facebook.com/policy.php.

Eğer Facebook veya Twitter’in sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız lütfen ilgili kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

 

 • Xing-Widget (XING AG)

Web sitemizde, özellikle üyelerinin profesyonel bağlantılarını geliştirmek isteyen bir ağ olan XING’in fonksiyonlarını da kullanırız. Bu ağın sunucusu XING AG’dir. Dammtorstraße 29-32 in 20354 Hamburg’da yer almaktadır. XING fonksiyonları bulunan sayfalarımızdan biri görüntülendiğinde XING sunucularına bir bağlantı gerçekleşir. XING’in kişisel veri kaydettiği konusunda bilgimiz yoktur. Bilgi durumumuza göre XING, IP adreslerini değerlendirmez ve bunları kaydetmez. XING gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, XING gizlilik politikasını https://www.xing.com/app/share?op=data_protection linki üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Orada XING Share butonu hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz.

 

Ana sayfamız üzerindeki geri arama servisinin kullanımı

Ana sayfamız üzerinden ücretsiz geri arama servisimizi kullanabilirsiniz. Telefonla bir cevap alabilmek için en azından geçerli bir telefon numarasının ayrıca ad ve soyadın girilmesi gereklidir. Talep eden kişi, tüm diğer bilgileri gönüllü olarak verebilir ve bunu yapması zorunlu değildir. Onayınızı ifade etmek üzere kutucuğu işaretleyerek ve geri arama talebini göndererek madde 6 paragraf 1 cümle 1 no ile bağlantılı olarak madde 7 DSGVO’ya istinaden, tarafınızca girilen verilerin geri arama amacı ile ve bu bağlamda bir (telefonla) bağlantı kurulması için kullanılabileceğine izin vermiş olursunuz. Formun kullanımı için toplanan kişisel veriler, talep halledildiği ve saklama için başka nedenler bulunmadığı sürece otomatik olarak silinir (örn. sonrasında bizim Lohnsteuerhilfeverein’in bağlantılı üyelik ile görevlendirilmesi). Kişisel verilerinizin form üzerinden iletimi standart olarak SSL şifreleme ile gerçekleştirilir.

 

Ücret hesaplayıcısının (rechner.pro) kullanımı

Bunun haricinde size, vergisel konularda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz online araçların da kullanımı imkanını sunuyoruz. Bu araç sipariş işlemcimizin sunucusunda (madde 28 DSGVO) muhafaza edilir ve web sitemize bağlanır.  Online hesaplayıcının kullanımı da online aracın sağlanması amacı ile yukarıda anılan amaçlarla IP adresiniz sipariş işlemcimize aktarılır. Bu işleme DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru hakkımız doğrultusunda gerçekleşir. Buradaki meşru hakkımız, online aracın kullanıcılarımıza sunumu, bildirim işlemlerinin basitleştirmesi ve bununla ilişkili olarak şirketimizin pazarlanmasıdır. Bu durumda sizin tarafınızdan girilen veriler tarafımızca kaydedilmez ve sadece kullanım süresince geçici olarak kaydedilir veya muhafaza edilir.

 

Video danışmanlığının kullanımı (Snapview)

Bunun haricinde size, bir danışmanımız veya danışma bölümü yöneticimizle vergisel konularda video danışmanlığını kullanma imkanını sunuyoruz. Video danışmanlığı ayrıca verilerin ve sinyallerin aktarımını sağlayan Snapview, bizim için bu servisi mümkün kılan, sipariş işlemcimizin sunucusunda (madde 28 DSGVO) muhafaza edilir. Video danışmanlığı çerçevesinde size gönderilen linkin kullanımında, sağlama ve yukarıda sıralanan amaçlarla IP adresiniz sipariş işlemcimize aktarılır. Bu işleme, gönüllü onayınız temelinde DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a’ya istinaden, ilgili danışman ile video danışmanlığı için irtibata geçmeniz ile gerçekleşir. Video danışmanlığı çerçevesinde, sağlık verileri, dini mensubiyet veya cinsel veya siyasi görüş gibi, özel nitelikteki kişisel verileri (madde 9 DSGVO) de iletmeniz durumunda onayınız açıkça bu veriler bakımındandır. Bizim Lohnsteuerhilfeverein’da üye iseniz, video danışmanlığı çerçevesindeki işleme, size karşı olan danışmanlık hizmetlerimizi mekan sınırlaması olmaksızın üyeliğiniz çerçevesinde yerine getirebilmek için madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO’ya dayanır.

Bu durumda sizin tarafınızdan toplanan ve/veya girilen veriler tarafımızca kaydedilmez ve sadece kullanım süresince geçici olarak kaydedilir veya muhafaza edilir. Danışmanlık görüşmelerinin kaydı gerçekleşmez.

 

Yeni üye ve danışmanlık bölümü yöneticileri ilanı

Ana sayfamızda, içeriği üye kazanma olan belgeleri de indirilmesi için sunuyoruz. Bu tavsiyelerin ana sayfamız üzerinden online teslimi ve kişisel verilerin bununla ilişkili işlenmesi mümkün değildir ve bu nedenle ana sayfa çerçevesinde gerçekleşmez. Bu noktada etkilenen kişi olarak (bildirim yapan ve bildirimi yapılan kişi) sizi, ilan durumunda bilgilendireceğiz. Bununla ilgili diğer bilgileri üyeler için gizlilik politikamızda bulabilirsiniz.

 

İlgili kişi olarak haklar

Sizinle ilgili kişisel verileriniz konusunda bize karşı olan haklarınız vardır. Özel yasal hükümler genel veri güvenliği yasası haklarının karşısında durabilir. İlgili bir hakkı kullandığınız ve özel yasal hükümlerin bizi yerine getirme konusunda engellemesi durumunda bunu size somut nedenler sunarak bildireceğiz.

Bilgi güvenliği hukuku bakımından bize karşı aşağıda listelenen haklarınız vardır:

Bilgi

DSGVO madde 15’e istinaden tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bizden bilgi talep edebilirsiniz. Özellikle işleme amaçları, kişisel verilerin nitelikleri, verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı kişilerin nitelikleri, planlanan kayıt süresi, işlemeye karşı itiraz, düzeltme, silme, kısıtlama hakkının varlığı, bir şikayet hakkının varlığı; eğer bizde toplanmadılar ise verilerinizin menşei, ayrıca profiling dahil olmak üzere bir otomatik karar verme mevcudiyeti ve gerektiğinde bunların ayrıntılarına dair anlamlı bir bilgi talep edebilirsiniz.

 

Düzeltme

DSGVO madde 16’ya istinaden tarafımızca kayıtlı tutulan kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya tamamlanmasını bizden talep edebilirsiniz.

 

Silme

İşlenmesi ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararı nedenleri veya yasal hakların yerine getirilmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı sürece bizde kayıtlı olan verilerinizin DSGVO madde 17’ye istinaden silinmesini talep edebilirsiniz.

Web sitemizin kullanımı ve tanımlanan hizmetlerimiz çerçevesinde işlenen veriler, kullanıcı tarafından istenen hizmetlerin yerine getirilmesi için bu dokümanda listelenen amaçlar için veya yasal olarak öngörülmüş olan süre kadar saklanır. Kullanıcı, sorumlu yerden her zaman, verileri kilitleme, değiştirme veya kaldırması talebinde bulunabilir.

 

İşlemenin Kısıtlanması

DSGVO madde 18’e istinaden, verilerin doğruluğu sizin tarafınızdan reddedildiği takdirde, işlemenin hukuksuz olduğu ancak siz bunların silinmesini reddettiğiniz ve bu verilere artık ihtiyaç duymadığımız ancak sizin bunları yasal hakların kullanılması için ihtiyacınızın olması durumunda veya DSGVO madde 21’e istinaden itirazda bulunduysanız, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

 

Veri taşınabilirliği

DSGVO madde 20’ye istinaden, bize sunduğunuz kişisel verileri, yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilecek formatta elde etme veya bu verilerin başka bir sorumluya iletilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

İptal

DSGVO madde 7 paragraf 3’e istinaden bir kez verdiğiniz onayı her an bize karşı (örn. yazılı olarak veya e-posta ile) iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunun sonucunda, bu onaya dayanan bu veri işlemesini artık sürdüremeyiz. Bu durumda sizi bu konuda memnuniyetle özel olarak bilgilendireceğiz.

 

Denetim makamında şikayette bulunma hakkı

DSGVO madde 77’ye istinaden tarafımızca kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında yetkili denetleme makamına şikayette bulunabilirsiniz. Bizden sorumlu denetleme makamı:

Hessen veri koruma ve bilgi serbestliği görevlisi

Posta kutusu: 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 - 0

İnternet sunumunun süregelen tekrarlayan gelişimi ile ve/veya yasal gelişim ile gizlilik politikamızda zaman zaman değişiklik yapmamız gerekebilir. Lütfen bu nedenle daima güncel gizlilik politikamızı dikkate alın.

 

LhF uygulamamız için özel gizlilik politikası bilgileri

Uygulamanın kullanımı

 • LhF uygulamasının kurulumunda web sitemize otomatik olarak veriler gönderilir ve zaman kısıtlaması ile bir protokol dosyasında (Logfile) maksimum iki hafta için kaydedilir. Aşağıdaki veriler silinene kadar, ziyaretçinin başka bir girişi olmadan kaydedilir:
 • Ziyaretçinin son kullanıcı cihazının IP adresi
 • Ziyaretçi tarafından erişimin tarih ve saati,
 • Ziyaretçinin son kullanıcı cihazının tarayıcısı ve işletim sistemi ayrıca ziyaretçi tarafından kullanılan erişim sağlayıcının adı.

Bu kişisel verilerin işlenmesi DSGVO madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf b’ye istinaden meşrudur. LhF uygulamasının kullanımı konusundaki sözleşme, kişisel verilerin aşağıdaki konularda işlenmesini kapsar,

 • sunucumuza/web sitemize bağlantıyı hızla kurabilmek için,
 • sistemlerin güvenliğini ve sağlamlığını algılamak ve mümkün kılmak

Bunun haricinde kişisel verilerinizi DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru haklar temelinde de işleriz. Bu özellikle bir işlemede uygulamanın kullanıcı dostu kullanımını sağlamak içindir.

 

Chat fonksiyonu

Eğer chat fonksiyonunu kullanırsanız bize bildirdiğiniz, isminiz ve iletişim verileriniz veya resimleriniz gibi tüm bilgileri toplarız. Bu veriler, talebinizi cevaplandırabilmek için tarafımızca ilgili danışmana iletilir.  Bu verilerin işlenmesi, madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO’ya istinaden uygulamanın kullanımı çerçevesine dayanır.

 

Kayıt/giriş

Hem web sitemiz üzerinde ve hem de LhF uygulamamızda, size bir kullanıcı hesabı oluşturma ve bu işlemde oluşturulan erişim verileri ile giriş yapma imkanını sunarız. Bunun için e-posta adresiniz ve adınıza (lakap da) ihtiyaç duyulur. Hesabınız için de kendiniz hakkında, telefon numaranız veya bir profil resminiz gibi ek veriler de kaydedebilirsiniz. Bu gönüllü bilgileri ve ilgili verileri madde 6 paragraf 1 nokta b) DSGVO yasal dayanağı temelinde işleriz.

 

Harici platformların içeriklerinin görüntülenmesi

Kullanıcılar, bu tür hizmetler ile harici platformlarda barındırılan içerikleri bu uygulamalar ile görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşime girebilir.

Eğer böyle bir hizmet kurulmuşsa, kurulduğu sayfalarda muhtemelen kullanıcının onu kullanmadığı zamanlarda da veri trafiğinden veri toplayabilir.

 

Konum tabanlı etkileşimler

Bu uygulamalar, konum tabanlı hizmetler sunabilmek için kullanıcının konum verilerini toplayabilir. Çoğu tarayıcı ve cihazlar, bu fonksiyonun devre dışı olduğu şekilde ayarlanmıştır. Bu uygulama, eğer madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’ya istinaden açık bir onay verildiyse kullanıcının konum verilerine erişebilir. Kullanıcının coğrafi konumu, sürekli olmayan bir şekilde belirlenir, ya kullanıcının açıkça onayı üzerine ya da kullanıcının güncel konumu ilgili alana girmeyip uygulamaya konumu otomatik olarak belirlemesi için izin verirse.

 

Do not Track

Bu uygulama web tarayıcılarının takip etme taleplerini (do not track) desteklemez. Kullanılan üçüncü kişi servis sağlayıcılarının takip etme protokolüne uyması konusundaki bilgiye lütfen ilgili hizmetin gizlilik politikasından ulaşın.

 

Açık aygıt tanımlaması

Bu uygulama kullanıcılara aygıtlarının açık tanımlanması ile analitik amaçlarla (madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO) veya kullanıcının ayarlarının kaydedilmesi (madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO) ile takip edebilir.

 

Universally Unique Idetifier (UUID) üzerinden kullanıcı tanımlaması

Bu uygulama kullanıcıları, analiz amaçları (madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO) veya kullanıcı ayarlarının kaydedilmesi için (madde 6 paragraf 1 nokta b DSGVO) muhtemelen Universally Unique Identifier (veya kısaca UUID) olarak adlandırılan bir kimliklendirme ile algılar. Bu Identifier, bu uygulamanın kurulumunda oluşturulur ve uygulama başlatmaları ve güncellemeler arasında kalır ve kullanıcı uygulamayı sildiğinde kaybolur. Yeniden kurulum ile yeni UUID oluşturulur.

 

Sistem protokolleri ve bakım

Bu uygulama ve üçüncü kişilerin hizmetleri işletme ve bakım amaçları ile bu uygulama üzerinden meydana gelen etkileşimleri kaydedebilir (sistem protokolleri) veya başka kişisel verileri (örn. IP adresi) bu amaçla kullanabilir. Bu işleme, DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b’ye dayanır, eğer bakım kullanıcı deneyiminin iyileştirmesi ile ilgili ise bu durumda DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye dayanır.

 

Danışman arama

Ülke genelinde 300 den fazla danışman hizmetinizdedir.

Avantajlarınız

Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. üyesi olun ve bizim tecrübelerimizden faydalanın.