Keyvisual Kontakt
Zapraszamy
do nas.

Ochrona danych

Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym Stowarzyszeniem i chętnie pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania. Napisz do nas e-mail lub zadzwoń – możesz też skorzystać z naszego systemu oddzwaniania.


Zagadnienia ogólne

Właściciele tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako dane poufne, uwzględniając przy tym ustawowe przepisy o ochronie danych oraz niniejszą deklarację ochrony danych.

Oprócz kierownictwa ustanowiliśmy również zakładowego inspektora ochrony danych dla naszego Stowarzyszenia. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod poniższymi danymi kontaktowymi lub drogą pocztową, przesyłając list na nasz adres z dopiskiem „ochrona danych”

tel.: 06321-3993-0
e-mail: datenschutz@lohi-fuldatal.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi stronami internetowymi. Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonego serwisu czy usługi naszego Stowarzyszenia, dostępnej za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych jest z reguły konieczne. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, lecz nie wynika z przepisów ustawowych, zwracamy się o udzielenie nam zgody przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Należą do nich np. informacje takie, jak nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, adres IP oraz kod użytkownika urządzeń (końcowych).

Jako administrator przetwarzania danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w myśl art. 32 RODO w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Mimo to transmisje danych z wykorzystaniem internetu mogą zawsze wykazywać pewne luki bezpieczeństwa, co sprawia, że absolutnej ochrony przed dostępem osób trzecich nie da się zagwarantować. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam swoje dane osobowe także alternatywnymi drogami, na przykład drogą pocztową.

Aby korzystać z naszej strony internetowej, konieczne jest ujawnienie adresu IP w momencie jej odwiedzania. W określonych przypadkach potrzebne jest nam też Twoje nazwisko i adres oraz dalsze dane umożliwiające wykonanie zamawianych u nas usług. To samo dotyczy przykładowo przesyłania materiałów informacyjnych oraz odpowiadania na indywidualne pytania. Jeśli prosimy o dalsze dane, są to informacje, których udzielasz nam dobrowolnie.

Oprócz nas jako administratora dostęp do danych mogą uzyskiwać również określone kategorie administratorów, którzy biorą udział w prowadzeniu witryny internetowej (administratorzy systemów) lub partnerzy zewnętrzni (tacy, jak zewnętrzni oferenci usług technicznych, oferenci hostingu, przedsiębiorstwa informatyczne czy agencje komunikacji), zatrudnione w razie konieczności przez dostawcę hostingu czy serwisu. Aktualną listę tych podmiotów uczestniczących można uzyskać od nas jako administratora w każdej chwili na żądanie.

 

Rejestrowanie się / logowanie się na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej, podając swoje dane osobowe. Rejestracja odbywa się w charakterze członka lub w charakterze doradcy, po uprzednim przekazaniu tej osobie niezbędnych danych dostępowych oraz objaśnieniu użytkowania poprzez przesłanie informacji o ochronie danych dla członków Stowarzyszenia. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO. Jakie dane osobowe są przy tym do nas przesyłane, wynika z maski wprowadzania danych używanej do rejestracji, łącznie z danymi dziennika serwera (patrz poniżej). Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i do własnych celów. Możemy zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, które również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, związanego z naszą działalnością.

W wyniku rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywane są ponadto adres IP przyznany przez dostawcę serwisu internetowego (ISP) osoby, której dane dotyczą, data oraz godzina rejestracji. Przechowywanie niniejszych danych uzasadnione jest tym, że tylko w taki sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług, a ponadto dane te umożliwiają w razie potrzeby wyjaśnienie popełnionych przestępstw. Pod tym względem przechowywanie przedmiotowych danych konieczne jest w celu zabezpieczenia administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazywanie tych danych osobom trzecim co do zasady nie ma miejsca, chyba że zobowiązują do tego przepisy ustawowe lub przekazania danych żądają organy ścigania.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy administratorowi w celu oferowania tej osobie treści i usług, które z natury rzeczy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mają w każdej chwili możliwość dokonania zmiany danych osobowych wprowadzonych podczas rejestracji lub zlecenia ich całkowitego usunięcia z zasobów danych administratora.

 

Pliki cookie

Na naszej witrynie internetowej stosowane są tzw. pliki cookie. Są to pakiety danych wymieniane między serwerem witryny naszego Stowarzyszenia a przeglądarką odwiedzającego. Zostają one zapisane podczas wizyty na witrynie internetowej przez używane w danym wypadku urządzenia (PC, notebook, tablet, smartfon itd.). W plikach cookie gromadzone są informacje związane z urządzeniem końcowym, z jakiego w danym przypadku korzysta odwiedzający. W żadnym razie nie możemy za ich pośrednictwem uzyskać bezpośredniej wiedzy o tożsamości odwiedzającego.

Pliki cookie w ramach podstawowych ustawień przeglądarek są w większości akceptowane. Przeglądarkę można jednak ustawić w taki sposób, aby pliki cookie nie były akceptowane na stosowanych urządzeniach lub aby zawsze przed instalacją nowego pliku cookie pojawiała się określona wskazówka. Zwracamy jednak uwagę na to, że dezaktywacja plików cookie może skutkować niemożnością optymalnego korzystania z pewnych funkcji naszej witryny internetowej.

Stosowanie plików cookie ma na celu umożliwienie bardziej komfortowego korzystania z naszej oferty internetowej. Za pomocą sesyjnych plików cookie można na przykład stwierdzić, czy odwiedzający odwiedzał już poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej witryny internetowej sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane. Dla polepszenia wygody użytkownika stosowane są tymczasowe pliki cookie. Są one zapisywane na urządzeniu odwiedzającego okresowo. Przy ponownej wizycie na witrynie internetowej następuje automatyczne rozpoznanie, że odwiedzający uruchamiał tę stronę już wcześniej, oraz jakie dane wprowadził i jakich dokonał ustawień, aby powtarzanie tych czynności nie było konieczne.

Stosowanie plików cookie służy ponadto analizie wywoływania witryny internetowej w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji oferty. Te pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie przy ponownej wizycie, że witryna była już wcześniej wywoływana przez odwiedzającego. Po ustalonym każdorazowo czasie następuje automatyczne usunięcie tych plików cookie. Przetwarzanie danych przez pliki cookie w ww. celach odbywa się w związku z ochroną naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

 

Wywoływanie witryny internetowej

Przy wywoływaniu niniejszej witryny internetowej przeglądarka internetowa, z której korzysta odwiedzający, automatycznie przesyła dane do serwera tej witryny i przechowuje je przez ograniczony czas w pliku protokołu (pliku dziennika) maks. dwa tygodnie. Do czasu automatycznego usunięcia przechowywane są wymienione niżej dane bez ich dalszego wprowadzania przez odwiedzającego:

 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu przez odwiedzającego,
 • nazwa i adres URL strony wywoływanej przez odwiedzającego
 • witryna internetowa, z której odwiedzający dostał się na witrynę (tzw. adres referujący URL),
 • przeglądarka i system roboczy urządzenia końcowego odwiedzającego oraz nazwa używanego przez odwiedzającego dostawcy internetu.

Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych w celu

 • sprawnego utworzenia połączenia z witryną internetową,
 • umożliwienia komfortowego dla użytkownika korzystania z witryny,
 • rozpoznawania i gwarantowania bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz
 • ułatwiania i ulepszania administrowania witryną.

Przetwarzanie danych jednoznacznie nie odbywa się w celu uzyskania wiedzy o osobie odwiedzającej witrynę.

 

Formularz kontaktowy

Odwiedzający mogą przesyłać nam wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego online naszego Stowarzyszenia znajdującego się na witrynie internetowej. Aby móc odebrać odpowiedź, niezbędne jest co najmniej podanie ważnego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie przez osobę składająca zapytanie – nie jest ona zobowiązana do ich podawania. Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz zadania pytań uzupełniających poprzez formularz kontaktowy. Odbywa się to w oparciu o dobrowolnie udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane z chwilą, kiedy zapytanie zostanie opracowane i nie istnieją żadne powody do ich dalszego przechowywania (np. następujące po tym zapytaniu udzielenie zlecenia naszemu Stowarzyszeniu łącznie ze związanym z tym członkostwem). Przesyłanie danych osobowych przez nasz formularz kontaktowy odbywa się standardowo poprzez szyfrowanie SSL.

Ochrona danych w przypadkach rekrutacji i w procesie rekrutacji

Administracja Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e. V. zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu prowadzenia procesu rekrutacji, o ile ubiegają się oni lub ubiegali o pracę poprzez witrynę internetową (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub korzystając z adresów e-mail dostępnych na witrynie. Przetwarzanie tych danych może się również odbywać drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o pracę dobrowolnie przekazuje administratorowi dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, na przykład przesyłając e-mail lub znajdujący się na stronie internetowej formularz. Jeżeli administrator przetwarzania zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę zatrudnienia / umowę konsultingową, przekazane przy tym dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawa. Jeżeli administrator przetwarzania nie zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowy zatrudnienia / umowy konsultingowej, dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte trzy miesiące po poinformowaniu tej osoby o decyzji odmownej, o ile nie staną temu na przeszkodzie inne uzasadnione prawnie interesy administratora przetwarzania. Innym uzasadnionym prawnie interesem jest w myśl powyższego na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

Przetwarzanie danych w ramach naszego newslettera

Jeżeli chcesz pobierać newsletter oferowany na witrynie internetowej naszego Stowarzyszenia, będzie nam potrzebny Twój adres e-mail oraz informacje umożliwiające sprawdzenie, czy podany adres faktycznie do Ciebie należy i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Inne dane w ramach wysyłki newslettera nie będą pobierane. Danych tych używany wyłącznie do wysyłania żądanych informacji.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 7 RODO), Twoje dane wykorzystywane będą w ramach dotyczącej tego metody double-opt-in, aby zainicjować proces zamówienia oraz regularnie wysyłać newsletter na Twój adres e-mail. Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail, a także ich używania do wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyny, np. za pośrednictwem linku „wypisania się” w newsletterze.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe przekazywane są osobom trzecim, jeżeli

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę,
 • przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO związane z prezentacją naszej obecności w internecie do naszych podmiotów przetwarzających, w szczególności dostawców hostingu i serwisu, jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonywania czy obrony roszczeń prawnych, oraz nie ma powodu, aby zakładać, że istnieje nadrzędny, podlegający ochronie prawnej interes osoby, której dane dotyczą, polegający na nieprzekazywaniu jej danych,
 • wobec przekazania danych istnieje zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek ustawowy, i/lub
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO jest to wymagane w związku z wypełnieniem stosunku umowy z osobą, której dane dotyczą.

W innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 

Widżety i wtyczki sieci społecznościowych oraz włączanie usługodawców zewnętrznych

Z naszą witryną internetową zintegrowane są widżety i wtyczki oraz linki do podanych niżej sieci społecznościowych i usługodawców zewnętrznych. Podstawą prawną wstawienia na witrynę i korzystania ze wszystkich poniższych usługodawców na naszej witrynie internetowej jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem i celem włączania usługodawców zewnętrznych jest informowanie o naszej ofercie szerokiej publiczności oraz umożliwianie dzielenia się informacjami na naszej witrynie z innymi użytkownikami internetu, a także dowiadywania się za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia na stronach tych usługodawców zewnętrznych o nas i o naszej pracy. Usługodawcy zewnętrzni i sieci społecznościowe są odpowiedzialni za postępowanie z danymi ich użytkowników w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

 

Deklaracja ochrony danych dotycząca używania Google Analytics

Ta witryna internetowa używa funkcji usługi analizy sieci internetowej Google Analytics. Oferentem tych usług jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Ciebie strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane do jednego z serwerów w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Ciebie witryny internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane do jednego z serwerów w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej witrynie internetowej Twój adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie korzystała z tej informacji w celu analizy Twojego korzystania z witryny, aby sporządzać raporty dla operatora niniejszej witryny na temat aktywności na witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu (cel przetwarzania danych). Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie będzie przez Google łączony z innymi danymi. Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w swojej wyszukiwarce. Wskazujemy przy tym jednak, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki cookie, odnoszących się do Twojego korzystania z witryny internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do wyszukiwarki: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

Ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych znajdziesz pod adresem Datenschutz-Center von Google. Ta witryna internetowa została rozszerzona o kod „anonymizeIp“, aby zagwarantować zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej witrynie internetowej Twój adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela niniejszej witryny internetowej firma Google będzie korzystała z tej informacji w celu analizy Twojego korzystania z witryny, aby sporządzać raporty dla właściciela niniejszej witryny na temat aktywności na witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie będzie przez Google łączony z innymi danymi.

Możesz uniemożliwić rejestrację przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zainstalowany zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi przyszłą rejestrację Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny, dopóki plik cookie nie zostanie usunięty: Google Analytics deaktivieren. Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w swojej wyszukiwarce. Wskazujemy przy tym jednak, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Możesz ponadto uniemożliwić rejestrację danych generowanych przez plik cookie, które dotyczą Twojego korzystania z witryny internetowej (łącznie z Twoim adresem IP), oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych fontów internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitej prezentacji czcionek. Przy wywoływaniu strony Twoja przeglądarka załadowuje potrzebne fonty internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Google otrzymuje dzięki temu informację, że poprzez Twój adres IP została wywołana nasza witryna internetowa. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i estetycznej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje fontów internetowych, używana jest standardowa czcionka z Twojego komputera. Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/."

 

Google-Maps (Google INC.)

Na tej witrynie internetowej korzystamy ponadto z oferty Google Maps jako usługi obcej. Umożliwia nam to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio w witrynie internetowej, co pozwala odwiedzającym na komfortowe korzystanie z funkcji map. Google Maps to udostępniana przez Google Inc. usługa wizualizacji map, za pomocą której niniejsza aplikacja może włączać odpowiednie treści do swoich stron.

W wyniku wizyty na naszej witrynie internetowej Google otrzymuje informację o wywołaniu przez Ciebie odpowiedniej podstrony naszej witryny. Oprócz tego przesyłane są dane wymienione w rozdziale „Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej” niniejszej deklaracji. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, poprzez które loguje się odwiedzający, czy też konto użytkownika nie istnieje. W przypadku zalogowania w Google Twoje dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie życzysz sobie przyporządkowania swojego profilu w Google, musisz wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i używa ich do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania naszej witryny internetowej stosowanie do zapotrzebowania. Taka analiza ma miejsce w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu świadczenia reklamy odpowiadającej na zapotrzebowanie oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej witrynie. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym wykonanie tego prawa wymaga zwrócenia się do Google.

Dalsze informacje o celu i zakresie zbierania danych i ich przetwarzania przez oferentów wtyczek zawarte są w deklaracjach ochrony danych oferenta. W nich znajdziesz również dalsze informacje o Twoich prawach z tym związanych oraz możliwościach ustawień chroniących twoją sferę prywatną: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Twoje dane osobowe także w USA, podlegając przy tym regulacjom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

YouTube-Video-Widget (Google INC.)

YouTube to udostępniana przez Google Inc. usługa wizualizacji treści wideo, za pomocą której niniejsza aplikacja może włączać odpowiednie treści do swoich stron. Nasza witryna internetowa korzysta z widżetów prowadzonej przez Google strony YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron były przez Ciebie odwiedzane. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie w YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Twojego zachowania w sieci swojemu osobistemu profilowi. Możesz tego uniknąć, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube ma miejsce w interesie estetycznej prezentacji naszych ofert online oraz wizualnego przygotowania przedstawianych treści. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji ochrony danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo-Video (VIMEO, LLC)

Vimeo to udostępniana przez Vimeo, LLC usługa wizualizacji treści wideo, za pomocą której niniejsza aplikacja może włączać odpowiednie treści do swoich stron. Nasza witryna internetowa używa wtyczek portalu wideo Vimeo. Oferentem jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, tworzone jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron były przez Ciebie odwiedzane. Vimeo otrzymuje ponadto Twój adres IP. Ma to miejsce również w sytuacji niezalogowania się w Vimeo i nieposiadania konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo są przesłane do serwerów Vimeo w USA. Jeżeli jesteś zalogowany na swoich koncie w Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie Twojego zachowania w sieci swojemu osobistemu profilowi. Możesz tego uniknąć, wylogowując się ze swojego konta w Vimeo. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji ochrony danych Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

 

Widżet kalendarza Google Calendar (GOOGLE INC.)

Widżet kalendarza Google to udostępniana przez Google Inc. usługa dotycząca danych kalendarza, za pomocą której niniejsza aplikacja może włączać odpowiednie treści do swoich stron. Na naszej stronie internetowej oferujemy partnerski program Kalendarz Google w celu przenoszenia danych o terminach do kalendarza Google.  Poprzez dobrowolne korzystanie z tej usługi wyrażasz zgodę na rejestrowanie, opracowywanie oraz użytkowanie automatycznie zebranych danych przez Google, jego przedstawicieli oraz osoby trzecie. Warunki użytkowania partnerskiego programu Kalendarz Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/googlecalendar/partner_program_policies.html.

 

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami czy innymi zewnętrznymi platformami społecznościowymi bezpośrednio poprzez tę aplikację. Interakcja oraz informacje zbierane przez tę aplikację podlegają zawsze ustawieniom sfery prywatnej dokonywanym przez użytkowników dla danej sieci społecznościowej.

 

Jeżeli usługa interakcji z sieciami społecznościowymi jest zainstalowana, może ona na stronach, na których ją zainstalowano, zbierać ewentualnie dane z przesyłu danych także w sytuacji, kiedy użytkownik z niej nie korzysta.

 • Google-Plus (Google INC.)

Na naszej witrynie internetowej zintegrowana jest wtyczka „google+1“ (Google Plus). Udostępnia ją operator Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (zwany dalej Google). Przycisk ten można rozpoznać po znaku „+1” na białym tle. Podczas wizyty na naszej witrynie internetowej, która zawiera tego rodzaju wtyczkę, Twoja przeglądarka tworzy połączenie z serwerami Google, w wyniku czego z kolei zawartość wtyczek przesyłana jest do Twojej przeglądarki i przez nią włączana do przedstawionej witryny internetowej. W ten sposób informacja o Twoje wizycie na naszej witrynie internetowej zostaje przekazana do Google.

W przypadku zalogowania podczas wizyty na naszej witrynie internetowej w Google Plus lub Google za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika Google może przyporządkować tę wizytę na witrynie do tego konta. Poprzez interakcję wtyczek, np. kliknięcie przycisku, te odpowiednie informacje zostają przesłane do Google i tam zapisane. Jeżeli chcesz zapobiec takiemu przesyłowi danych, musisz przed wizytą na naszej witrynie wylogować się ze swojego konta w Google Plus lub Google. Nie mamy wpływu na zakres i treść danych, jakie Google zbiera za pomocą tego przycisku. Zakładamy, że rejestrowany i przesyłany jest przy tym także Twój adres IP. Cel, zakres i korzystanie z zebranych danych przez przedsiębiorstwo Google Inc. opisują ich informacje o ochronie danych. Ta witryna internetowa znajduje się pod adresem URL http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

 • Przycisk Tweet i społecznościowe widżety Twittera (TWITTER, INC.)

Przycisk Tweet i społecznościowe widżety Twittera to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter będącą własnością Twitter, Inc. Na naszej witrynie internetowej używamy też funkcji serwisu mikroblogowego Twitter. Właścicielem Twittera jest Twitter Inc. Ta amerykańska firma ma siedzibę w USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Główną funkcją Twittera jest funkcja „tweet”. Jeżeli korzystasz z tej funkcji poprzez naszą stronę internetową, następuje połączenie z Twoim kontem na Twitterze. Może dojść do wymiany danych z innymi użytkownikami oraz przesłania danych do Twittera. Nie otrzymujemy informacji o treści danych przesyłanych do Twittera ani nie jesteśmy powiadamiani o ich użytkowaniu. Informacje na ten temat możesz znaleźć pod adresem http://twitter.com/privacy. Strona ta zawiera pełną deklarację Twittera dotyczącą ochrony danych. Platforma oferuje ponadto możliwość samodzielnego kształtowania swoich ustawień dotyczących ochrony danych poprzez stronę http://twitter.com/account/settings

 

 • Przycisk „Lubię to” i widżet Facebooka (FACEBOOK, INC.)

Przycisk „Lubię to” i społecznościowe widżety Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook będącą własnością Facebook, Inc. Na naszych stronach oraz w ramach naszej aplikacji LhF zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub „przycisku lajkowania” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kiedy odwiedzasz nasze strony, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację (także lokalizacyjne) o Twojej wizycie na naszej stronie z Twoim adresem IP. Jeżeli klikniesz przycisk „Lubię to”, będąc jednocześnie zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz poprzez linki powiązać treści naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako oferent stron nie jesteśmy informowani o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat możesz znaleźć w deklaracji ochrony danych Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook czy Twitter mogły przyporządkować wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika, wyloguj się wcześniej z tego konta.

 

 • Widżet Xing (XING AG)

Na naszej witrynie internetowej korzystamy też z funkcji XING, tj. sieci, która wspiera w szczególności profesjonalne kontakty naszych członków. Oferentem tej sieci jest XING AG. Siedziba spółki to Dammtorstraße 29-32 in 20354 Hamburg. Jeżeli uruchamiana jest jedna z naszych stron, która posiada funkcje XING, powstaje połączenie z serwerami XING. Nic nam nie wiadomo o tym, aby XING zapisywał dane osobowe. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy XING nie analizuje adresów IP ani ich nie zapisuje. Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji na temat ochrony danych stosowanej przez XING, możesz pobrać deklarację XING dotyczącą ochrony danych, korzystając z linku https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Tam również dowiesz się więcej o przycisku Udostępnij XING.

 

Korzystanie z naszej usługi oddzwonienia na witrynie

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej możesz korzystać także z bezpłatnej usługi oddzwonienia. Aby móc odebrać telefoniczną odpowiedź, niezbędne jest co najmniej podanie ważnego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie przez osobę składająca zapytanie – nie jest ona zobowiązana do ich podawania. Potwierdzając kwadracik, za pomocą którego wyrażasz zgodę, oraz wysyłając swoje zapytanie o oddzwonienie, zgadzasz się w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 nr a w poł. z art. 7 RODO, aby podane przez Ciebie dane mogły być wykorzystane w celu realizacji usługi oddzwonienia i w tym kontekście do nawiązania z Tobą kontaktu (telefonicznego). Dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem z formularza są automatycznie usuwane z chwilą, kiedy zapytanie zostanie załatwione i nie istnieją żadne powody do ich dalszego przechowywania (np. następujące po tym zapytaniu udzielenie zlecenia naszemu Stowarzyszeniu łącznie ze związanym z tym członkostwem). Przesyłanie danych osobowych przez nasz formularz odbywa się standardowo poprzez szyfrowanie SSL.

 

Korzystanie z kalkulatora wynagrodzeń (rechner.pro)

Oferujemy ponadto możliwość korzystania z narzędzia online, które pozwala na bezpłatne wyliczenie zobowiązań podatkowych. Narzędzie to znajduje się na serwerze naszego podmiotu przetwarzającego (art. 28 RODO) i jest zintegrowane z naszą witryną internetową.  Przy korzystaniu z kalkulatora online w celu udostępnienia narzędzia online oraz w celach wyżej wymienionych do naszego podmiotu przetwarzającego przesyłany jest Twój adres IP. Przetwarzanie to opiera się naszych prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przy tym udostępnienie naszym użytkownikom narzędzia online, uproszczenie procedury zgłoszeniowej, a co za tym idzie promocja naszego przedsiębiorstwa. Wprowadzane przy tym dane nie są przez nas przechowywane, a jedynie zapisywane lub prezentowane tymczasowo na czas korzystania z narzędzia.

 

Korzystanie z doradztwa wideo (Snapview)

Dodatkowo oferujemy także możliwość korzystania z doradztwa wideo w sprawach podatkowych z udziałem jednego z naszych doradców i kierowników placówek doradczych. Snapview, umożliwiające doradztwo wideo oraz transmisję danych i sygnałów, znajduje się na serwerze naszego podmiotu przetwarzającego (art. 28 RODO), który umożliwia dla nas tę usługę. Przy korzystaniu z linku przesłanego do Ciebie w ramach doradztwa wideo w celu jego udostępnienia oraz w celach wyżej wymienionych do naszego podmiotu przetwarzającego przesyłany jest Twój adres IP. To przetwarzanie danych opiera się na Twojej dobrowolnej zgodzie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej poprzez kontakt z odpowiednim doradcą w formie zapytania o doradztwo wideo. Jeżeli w ramach doradztwa wideo podajesz także dane osobowe szczególnych kategorii (art. 9 RODO), takie jak dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych czy orientacji seksualnej bądź politycznej, Twoja zgoda obejmuje jednoznacznie także te dane. Jeżeli jesteś już członkiem naszego Stowarzyszenia, przetwarzanie danych w ramach doradztwa wideo opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, aby móc świadczyć na Twoją rzecz usługi doradcze w sposób terytorialnie nieograniczony w ramach członkostwa.

Zbierane przy tym bądź wprowadzane dane nie są przez nas przechowywane, a jedynie zapisywane lub prezentowane tymczasowo na czas korzystania z narzędzia. Rozmowy doradcze nie są nagrywane.

 

Rekrutowanie nowych członków i kierowników placówek doradczych

Na naszej witrynie internetowej oferujemy również dokumenty do pobrania, których przedmiotem jest rekrutacja członków. Doręczanie online tych rekomendacji poprzez naszą witrynę internetową oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe i dlatego nie ma ono miejsca w ramach witryny. W tych kwestiach uzyskasz od nas jako osoba, której dane dotyczą (osoba rekrutująca lub rekrutowana) – w przypadku rekrutacji – osobną informację. Więcej na ten temat można znaleźć w szczególności w naszych informacjach o ochronie danych dla członków.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci wobec nas prawa związane z Twoimi danymi osobowymi. Specjalne przepisy ustawowe mogą stać na przeszkodzie wykonywaniu ogólnych praw ochrony danych. Jeżeli będziesz rościć sobie odpowiednie prawo, a specjalne przepisy ustawowe uniemożliwią nam jego wykonanie, poinformujemy Cię o tym z podaniem konkretnych przyczyn.

Przysługują Ci wobec nas wymienione poniżej prawa ochrony danych:

Informacja

Zgodnie z art. 15 RODO możesz żądać informacji o Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych bądź wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa wniesienia skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeżeli nie zostały one zebrane u nas, a także istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewent. istotnych informacji o szczegółach tego dotyczących.

 

Sprostowanie

Zgodnie z art. 16 RODO możesz żądać niezwłocznego sprostowania, jeżeli Twoje przechowywane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, lub uzupełnienia, jeżeli są niepełne.

 

Usuwanie

Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo żądania usunięcia Twoich przechowywanych przez nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Dane przetwarzane w ramach korzystania z naszej witryny internetowej oraz naszych opisanych usług przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne w związku z realizacją usług zamawianych przez użytkownika, wykonaniem celów podanych w niniejszym dokumencie oraz przepisami prawa. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora zablokowania, zmiany lub usunięcia danych.

 

Ograniczenie przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu, a my tych danych już nie potrzebujemy, jednak są one potrzebne Tobie do dochodzenia, wykonania / obrony roszczeń bądź został przez Ciebie wniesiony sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO.

 

Możliwość przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO możesz otrzymać udostępnione nam dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi.

 

Wycofanie zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę (np. pisemnie lub drogą e-mailową). Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będzie nam wolno kontynuować przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie tej zgody. Uzyskasz od nas w tej kwestii odrębną informację.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO możesz w dowolnym momencie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Heski Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji

skr. poczt. 3163
65021 Wiesbaden
tel.: +49 611 1408 - 0

W związku ze stałym rozwojem oferty internetowej i/lub zmianami prawnymi może być konieczne podejmowanie od czasu do czasu odpowiednich dostosowań naszej deklaracji ochrony danych. Dlatego prosimy o uwzględnianie każdorazowo aktualnej wersji naszej deklaracji ochrony danych.

 

Specjalne informacje w sprawie ochrony danych dotyczące naszej aplikacji LhF

Korzystanie z aplikacji

 • Przy instalowaniu aplikacji LhF następuje automatyczny przesył danych do serwera naszej witryny, gdzie są one przechowywane w pliku protokołu (pliku dziennika) przez maks. dwa tygodnie. Do czasu automatycznego usunięcia przechowywane są wymienione niżej dane bez ich dalszego wprowadzania przez odwiedzającego:
 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu przez odwiedzającego,
 • przeglądarka i system roboczy urządzenia końcowego odwiedzającego oraz nazwa używanego przez odwiedzającego dostawcy internetu.

Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Umowa o korzystanie z aplikacji LhF obejmuje przetwarzanie danych osobowych,

 • aby sprawnie utworzyć połączenie z naszym serwerem / witryną internetową
 • oraz rozpoznać i zagwarantować kwestie bezpieczeństwa i stabilności systemów.

Twoje dane osobowe przetwarzamy ponadto na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ma to miejsce w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celu umożliwienia przyjaznego dla użytkownika korzystania z aplikacji.

 

Funkcja czatu

Jeżeli korzystasz z funkcji czatu, rejestrujemy wszystkie informacje, które nam podajesz, na przykład Twoje nazwisko i dane kontaktowe czy zdjęcia. Dane te są nam przekazywane przez doradcę, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.  Przetwarzanie tych danych opiera się w ramach korzystania z aplikacji na art. 6 ust. 1 lit b RODO.

 

Rejestracja / logowanie

Zarówno na naszej witrynie internetowej, jak też w naszej aplikacji LhF oferujemy możliwość założenia konta użytkownika i logowania się za pomocą danych dostępowych wygenerowanych w ramach tej procedury. W tym celu potrzebny jest Twój adres e-mail i Twoje nazwisko (także pseudonim). W ramach konta możesz zapisać dodatkowe informacje o sobie, takie jak na przykład Twój numer telefonu czy zdjęcie profilowe. Te dobrowolne informacje oraz dotyczące ich dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

 

Wyświetlanie treści platform zewnętrznych

Za pomocą tego rodzaju usług użytkownicy mogą wyświetlać sobie treści dostępne na platformach zewnętrznych bezpośrednio za pośrednictwem tej aplikacji, a także wchodzić z nimi w interakcje.

Jeżeli taka usługa jest zainstalowana, może ona na stronach, na których ją zainstalowano, zbierać ewentualnie dane z przesyłu danych także w sytuacji, kiedy użytkownik z niej nie korzysta.

 

Interakcje lokalizacyjne

Aplikacja ta może zbierać, wykorzystywać i dzielić dane pozycyjne użytkownika w celu świadczenia usług związanych z daną lokalizacją. Większość przeglądarek i urządzeń jest standardowo tak wyposażona, że funkcja ta jest zdezaktywowana. Niniejsza aplikacja może korzystać z danych pozycyjnych użytkownika, jeżeli udzielono na to wyraźnego zezwolenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Geograficzna lokalizacja użytkownika ustalana jest w sposób nieciągły, na jego wyraźne życzenie lub jeżeli użytkownik nie wprowadzi aktualnej lokalizacji do odpowiedniego pola i zezwoli aplikacji na automatyczne ustalanie lokalizacji.

 

Do not track

Aplikacja niniejsza nie obsługuje zapytań z przeglądarki internetowej bez śledzenia (do not track). Informację o tym, czy podmiot trzeci, z którego oferty użytkownik korzysta, przestrzega protokołu „do not track”, można znaleźć w jego deklaracji ochrony danych.

 

Jednoznaczne oznaczanie urządzeń

Niniejsza aplikacja może śledzić użytkowników poprzez zapisywanie jednoznacznego oznaczenia ich urządzenia do celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu przechowywania ustawień użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Identyfikacja użytkowników poprzez Universally Unique Idetifier (UUID)

Niniejsza aplikacja może rejestrować użytkowników poprzez zapisywanie tak zwanego Universally Unique Identifier (lub krótko UUID) do celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu zapisywania ustawień użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Identyfikator ten sporządzany jest podczas instalacji niniejszej aplikacji i utrzymuje się w okresie między uruchomieniem aplikacji i aktualizacjami, zostaje jednak utracony, jeżeli użytkownik usunie aplikację. Podczas ponownej instalacji sporządzany jest nowy identyfikator UUID.

 

Logi systemowe i konserwacja

Niniejsza aplikacja i usługi oferentów trzecich mogą gromadzić pliki w celach operacyjnych i konserwacyjnych, rejestrujące interakcje, do których dochodzi za pośrednictwem niniejszej aplikacji (logi systemowe) lub wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (np. adres IP). Niniejsze przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli konserwacja dotyczy poprawy doświadczenia użytkownika, przetwarzanie opiera się natomiast na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.

Twoje korzyści

Zostań członkiem Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. i korzystaj z naszego doświadczenia.