Unsere steuerlichen Leistungen
Dobrze
trafiłeś!

Sporządzimy Twoją deklarację podatkową

My jesteśmy po to, żeby pozwolić Ci poświęcić więcej czasu na rzeczy, które w życiu są ważne.

Będąc naszym członkiem, możesz korzystać między innymi z tych świadczeń:

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doradztwo podatkowe – przez cały rok
 • weryfikacja decyzji podatkowych i składanie odwołań
 • ochrona prawna i reprezentowanie przed urzędem skarbowym i sądem finansowym

I to, co najlepsze: Wszystko to zawarte jest już w naszej składce członkowskiej, różnicowanej w zależności od sytuacji społecznej członków – żadne dodatkowe koszty nie wchodzą w grę.

Im Ramy naszych kompetencji doradczych zgodnie z § 4 nr 11 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym [StBerG] wspieramy pracowników, rencistów i emerytów, a także studentów, osoby poszukujące pracy, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał w zakresie oszczędności podatkowych*.


Więcej o naszych usługach

 • Sporządzamy deklaracje podatku dochodowego dla osób fizycznych i dostarczamy je do urzędu skarbowego.
  Nasi kompetentni doradcy, regularnie szkoleni w aktualnych kwestiach podatkowych, przejrzą Twoje dokumenty, znajdą Twoje indywidualne korzyści podatkowe i wykorzystają wszystkie przysługujące Ci dodatki i ulgi.
   
 • Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego oferujemy przez cały rok.
  Dotyczą one między innymi takiej tematyki jak: dochody z wynajmu, usługi związane z gospodarstwem domowym, dodatek do ubezpieczenia emerytalnego (Riester-Bonus), ulgi budowlane, klasa podatkowa, zasiłki rodzinne, kwota odsetek od oszczędności wolna od podatku, ulgi podatkowe w zakresie podatku od wynagrodzenia, podatek od dochodów kapitałowych. Oczywiście złożymy w Twoim imieniu odpowiednie wnioski.
   
 • Nasze usługi świadczymy także poza ogólnie przyjętymi godzinami pracy.
  Nasze placówki doradcze są elastyczne, jeśli chodzi o rozkład czasu pracy; na życzenie odwiedzimy Cię także w domu.
   
 • Obliczamy przewidywane nadpłaty i niedopłaty podatku.
  Po sporządzeniu deklaracji podatkowej poinformujemy Cię o oczekiwanym zwrocie podatku czy wymaganej dopłacie.
   
 • Weryfikujemy Twoją decyzję podatkową i w razie potrzeby składamy odpowiednie odwołanie.
  Dzięki nam unikniesz nieuzasadnionego dopłacania podatku czy dodatkowych opłat z tytuły zwłoki.
   
 • Będziemy Cię reprezentować przed urzędem skarbowym i sądem finansowym.
  Oszczędzimy Ci dyskusji z urzędnikami skarbowymi i napięcia związanego z dotrzymywaniem urzędowych terminów. Będziemy profesjonalnie bronić Twoich praw, a w razie wątpliwości złożymy w Twoim imieniu pozew w sądzie finansowym.
   
 • Angażujemy się w rozstrzygnięcia kwestii podatkowych na poziomie federacji.
  Korzyści z efektów tego zaangażowania czerpią wszyscy. Na przykład jak miało to miejsce przy ponownym wprowadzeniu ryczałtu za dojazdy do pracy, modernizacji prawa opodatkowania itd.

Członkowie, którzy dopiero w czasie swojego członkostwa w naszym Stowarzyszeniu stali się bezrobotni, mogą oczywiście nadal korzystać z naszych usług. Członkowie naszego Stowarzyszenia otrzymują oprócz tego od naszych lokalnych jednostek doradczych lub za pośrednictwem internetu fachowe informacje w formie okólników dla członków i miesięcznych wiadomości podatkowych.. W ten sposób oferujemy naszym członkom kompletny pakiet usług – wykraczający poza sporządzenie rozliczenia podatkowego.

Wszystkie usługi naszego Stowarzyszenia realizowane są dla naszych członków nieodpłatnie. Zapłacić należy jedynie roczną składkę członkowską, która wynosi aktualnie między 35,00 euro a 350,00 euro (łącznie z obowiązującym w danym wypadku podatkiem VAT). Podstawę wymiaru składki członkowskiej stanowi każdorazowo roczny dochód brutto. Nasze składki różnicowane są w skali 13-stopniowej, co zapewnia równy dostęp do naszych świadczeń zgodnie z etyką społeczną.


*Kompetencje te dotyczą tylko pomocy przy podatku dochodowym i związanych z nim dodatków podatkowych. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa członkostwo uprawnia również do pomocy przy uzyskaniu dodatku z tytułu nabycia domu i dopłaty inwestycyjnej zgodnie z §§ 3 i 4 niemieckiej ustawy o dopłatach inwestycyjnych [Investitionszulagengesetz] z 1999 roku, a także do pomocy w przypadkach wyrównania świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne) w myśl niemieckiej ustawy o podatku dochodowym [EStG] oraz w przypadku innych dopłat (np. tzw. premia emerytalna) i dodatków (dodatki mieszkaniowe). Dodatkowo również przy zadaniach pracodawców związanych z opieką nad dziećmi i zatrudnieniu przy pracach domowych w myśl § 35 a ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym [EStG].

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.

Twoje korzyści

Zostań członkiem Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. i korzystaj z naszego doświadczenia.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Czekamy na Twój telefon i chętnie wspólnie wyjaśnimy wszelkie kwestie.

Nasze infolinie

0561 - 70 75 75