Keyvisual Mitgliedschaft
Pakiet
świętego spokoju.

Składka członkowska

Nasze składki członkowskie są zróżnicowane w zależności od dochodów – między 40,00 euro a maksymalnie 370,00 euro w roku kalendarzowym

Wysokość składki członkowskiej obliczana jest na podstawie łącznej kwoty rocznego dochodu brutto członka łącznie ze świadczeniami finansowymi w szerokim znaczeniu tego pojęcia i świadczeniami tego rodzaju, w ramach wszelkich rodzajów dochodów, przed potrąceniem wszelkich kwot wolnych od podatku i przed uwzględnieniem straty z tytułu wynajmu i dzierżawy.

W przypadku małżeństw i partnerów życiowych oboje partnerzy przyjmowani są na członków Stowarzyszenia, a ich roczne dochody brutto są sumowane.

Dokładna wysokość składki członkowskiej ustalana jest corocznie przez nasze lokalne placówki doradcze w oparciu o dochody stanowiące podstawę wymiaru składki.

Tabelę składek od 2019 roku można pobrać tutaj:
Tabela składek 2019 do pobrania w formacie PDF
 

Wstąpienie do Stowarzyszenia z mocą wsteczną

W przypadku wstąpienia do Stowarzyszenia z mocą wsteczną za czas członkostwa, który już upłynął, pobierana jest składka członkowska równa składce pobieranej za istniejące członkostwo.


Ponadto:

Składka członkowska uprawnia również do bycia reprezentowanym przez Stowarzyszenie w spornych sprawach podatkowych przed sądami finansowymi i umożliwia tym samym nieodpłatną ochronę w zakresie prawa podatkowego. O szczegółach poinformuje Cię doradca. Jeżeli jednak członkostwo wygasa w wyniku np. wypowiedzenia w trybie zwykłym, automatycznie wygasa też prawo do reprezentowania przez Stowarzyszenie. A zatem także w przypadku toczących się jeszcze postępowań!

Pamiętaj:

Jeżeli choć jeden raz nie zapłacisz w terminie obowiązującej Cię składki członkowskiej, automatycznie zostaniesz objęty naszym postępowaniem upominawczym. Roszczenie składkowe w postępowaniu upominawczym obliczane jest według wysokości ostatnio pobieranej grupy składkowej. Uwaga: Składkę członkowską należy płacić również wtedy, kiedy nie korzysta się z usług naszego Stowarzyszenia – podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych członkostw w stowarzyszeniach.

Działalność doradcza może też zostać podjęta dopiero wtedy, kiedy przystąpienie do Stowarzyszenia zostało zadeklarowane na piśmie i po uiszczeniu opłaty wpisowej oraz składki rocznej.

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Czekamy na Twój telefon i chętnie wspólnie wyjaśnimy wszelkie kwestie.

Nasze infolinie

0561 - 70 75 75

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.