Unsere steuerlichen Leistungen
Dobrze
trafiłeś!

Chcesz mieć spokój z rozliczeniem podatków?

Jako stowarzyszenie pomocy podatnikom jesteśmy zobowiązani do działania w zakresie ustawowych kompetencji doradczych, które dokładnie określają, do kogo może być skierowana nasza pomoc.

Doradzamy wszystkim, którzy spełniają te warunki:

 • pracobiorcy
 • pracownicy
 • urzędnicy
 • renciści lub emeryci
 • osoby pobierające alimenty
 • osoby wnioskujące o zasiłki rodzinne / pobierające zasiłki rodzinne
 • bezrobotni

i osoby, które nie uzyskują żadnych innych dochodów niż

 • dochody z tytułu płacy lub poborów
 • dochody z tytułu rent / emerytur lub innych świadczeń emerytalnych
 • alimenty
 • odszkodowania
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • zasiłki chorobowe / zasiłki z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin / zasiłki macierzyńskie i inne świadczenia finansowe
 • dochody z kapitału (odsetki, dywidendy itp.)*
 • dochody z wynajmu i dzierżawy*
 • dochody z prywatnych sprzedaży*
 • dochody, które zgodnie z § 3 nr 12, 26 lub 26a niemieckiej ustawy o podatku [Einkommensteuergesetz] są w pełnej wysokości zwolnione z podatku

*jeżeli dochody te nie przekraczają łącznie kwoty 13 000 euro rocznie (w przypadku osób stanu wolnego) lub 26 000 euro (w przypadku wspólnego rozliczania podatków przez osoby zamężne) i podlegają zadeklarowaniu w ramach procedury podatkowej lub są deklarowane na podstawie wniosku podatnika. Jeżeli potrącenie podatku dotyczy tylko podatku od dochodów kapitałowych, ograniczenie kompetencji doradczych nie obowiązuje.
 

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.

Twoje korzyści

Zostań członkiem Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. i korzystaj z naszego doświadczenia.